Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Aandeel bedrijven met productinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 12.972 65 8.103 7.661
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 3.440 70 3.205 940
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 4.090 62 2.809 2.202
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 2.426 59 634 2.151
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 9.209 64 5.557 5.675
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 1.976 65 1.824 577
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 3.109 61 2.122 1.690
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 1.854 60 488 1.626
50 tot 250 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 3.093 68 2.134 1.562
50 tot 250 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 1.206 76 1.140 275
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 844 65 608 424
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 446 57 112 405
250 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 670 66 413 423
250 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 258 75 240 88
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 137 58 79 89
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 126 59 34 121
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van technologische innovatoren die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Aandeel bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal technologische innovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.