Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Bedrijfstakken SBI 2008 Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Aandeel bedrijven met productinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 12.972 65 8.103 7.661
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 - 2016** 248 84 248 3
01 Landbouw 2014 - 2016** . . . .
02 Bosbouw 2014 - 2016** . . . .
03 Visserij 2014 - 2016** . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 3.440 70 3.205 940
B Delfstoffenwinning 2014 - 2016** 16 48 14 7
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 - 2016** . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2014 - 2016** . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2014 - 2016** . . . .
C Industrie 2014 - 2016** 3.375 71 3.164 899
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 - 2016** 473 69 462 96
10 Voedingsmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . .
11 Drankenindustrie 2014 - 2016** . . . .
12 Tabaksindustrie 2014 - 2016** . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 - 2016** 111 76 110 9
13 Textielindustrie 2014 - 2016** . . . .
14 Kledingindustrie 2014 - 2016** . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2014 - 2016** . . . .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** . . . .
16 Houtindustrie 2014 - 2016** . . . .
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 - 2016** . . . .
17 Papierindustrie 2014 - 2016** . . . .
18 Grafische industrie 2014 - 2016** . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 - 2016** 500 81 475 88
19 Aardolie-industrie 2014 - 2016** . . . .
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 - 2016** 249 78 241 52
20 Chemische industrie 2014 - 2016** 212 80 205 46
21 Farmaceutische industrie 2014 - 2016** 37 68 37 6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2014 - 2016** . . . .
23 Bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** 81 51 79 11
24-30, 33 Metalektro 2014 - 2016** . . . .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 - 2016** 572 68 512 169
24 Basismetaalindustrie 2014 - 2016** 43 69 41 .
25 Metaalproductenindustrie 2014 - 2016** 528 68 471 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2014 - 2016** . . . .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2014 - 2016** . . . .
26 Elektrotechnische industrie 2014 - 2016** 174 81 164 64
27 Elektrische apparatenindustrie 2014 - 2016** . . . .
28 Machine-industrie 2014 - 2016** . . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2014 - 2016** . . . .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . .
31 Meubelindustrie 2014 - 2016** . . . .
32 Overige industrie 2014 - 2016** . . . .
33 Reparatie en installatie van machines 2014 - 2016** . . . .
D Energievoorziening 2014 - 2016** 18 39 13 13
35 Energiebedrijven 2014 - 2016** 18 39 13 13
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 - 2016** 31 34 13 21
36 Waterleidingbedrijven 2014 - 2016** . . . .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2014 - 2016** . . . .
38 Afvalbehandeling en recycling 2014 - 2016** . . . .
39 Sanering en overig afvalbeheer 2014 - 2016** . . . .
F Bouwnijverheid 2014 - 2016** 755 57 602 495
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014 - 2016** . . . .
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014 - 2016** . . . .
43 Gespecialiseerde bouw 2014 - 2016** . . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 4.090 62 2.809 2.202
G Handel 2014 - 2016** 3.093 64 2.538 1.264
45 Autohandel en -reparatie 2014 - 2016** 86 29 82 35
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 - 2016** 2.461 70 2.189 854
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2014 - 2016** 545 55 267 375
H Vervoer en opslag 2014 - 2016** 565 44 162 512
49 Vervoer over land 2014 - 2016** . . . .
50 Vervoer over water 2014 - 2016** . . . .
51 Vervoer door de lucht 2014 - 2016** . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2014 - 2016** . . . .
53 Post en koeriers 2014 - 2016** . . . .
I Horeca 2014 - 2016** 432 79 109 427
55 Logiesverstrekking 2014 - 2016** . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 - 2016** . . . .
J Informatie en communicatie 2014 - 2016** 1.647 82 549 1.518
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2014 - 2016** 141 65 48 124
58 Uitgeverijen 2014 - 2016** 109 69 30 107
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2014 - 2016** . . . .
60 Radio- en televisieomroepen 2014 - 2016** . . . .
61 Telecommunicatie 2014 - 2016** 60 80 23 56
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2014 - 2016** 1.446 84 477 1.337
62 IT-dienstverlening 2014 - 2016** 1.296 84 441 1.194
63 Diensten op het gebied van informatie 2014 - 2016** 150 84 36 143
K Financiële dienstverlening 2014 - 2016** 288 69 . 288
64 Bankwezen 2014 - 2016** 124 70 . 124
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2014 - 2016** 30 52 . 30
66 Overige financiële dienstverlening 2014 - 2016** 135 72 . 135
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 77 39 . 63
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 77 39 . 63
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 2.426 59 634 2.151
M Specialistische zakelijke diensten 2014 - 2016** 1.743 66 425 1.560
69-71 Management- en technisch advies 2014 - 2016** 1.352 70 283 1.244
69 Juridische diensten en administratie 2014 - 2016** 275 59 . 275
70 Holdings en managementadviesbureaus 2014 - 2016** 545 79 . 502
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2014 - 2016** 532 68 188 467
72 Research 2014 - 2016** 153 63 81 108
73-75 Reclame, design, overige diensten 2014 - 2016** 239 51 61 208
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2014 - 2016** 167 59 44 145
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2014 - 2016** . . . .
75 Veterinaire dienstverlening 2014 - 2016** . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 - 2016** 683 47 209 592
77 Verhuur van roerende goederen 2014 - 2016** . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 - 2016** . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van technologische innovatoren die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Aandeel bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal technologische innovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.