Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2020 453
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2020 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 141
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2020 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2020 631
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 533
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 344
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2020 803
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2020 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2020 119
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2020 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2020 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2020 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 247
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 187
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2020 247
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 109
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 081 Specialisten ICT 2020 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 082 Vakspecialisten ICT 2020 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 092 Hulpkrachten landbouw 2020 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 354
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 162
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 256
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 105 Verzorgenden 2020 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 448
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 314
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 284
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 131 Beroepssegment overig 2020 140
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Totaal 2020 1.148
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 011 Docenten 2020 36
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 012 Sportinstructeurs 2020 16
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 22
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 021 Auteurs en kunstenaars 2020 82
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 41
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 23
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 17
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 033 Verkopers 2020 71
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 96
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 46
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 043 Administratief personeel 2020 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 051 Algemeen directeuren 2020 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 052 Managers op administratief en com... 2020 4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 053 Managers productie en gespecialis... 2020 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 055 Managers z.n.d. 2020 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 062 Juristen 2020 12
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 063 Beveiligingswerkers 2020 5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 17
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 073 Bouwarbeiders 2020 91
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 17
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 29
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 14
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 081 Specialisten ICT 2020 44
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 082 Vakspecialisten ICT 2020 15
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 56
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 092 Hulpkrachten landbouw 2020 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 55
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 27
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 105 Verzorgenden 2020 16
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 77
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 15
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 13
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 131 Beroepssegment overig 2020 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.