Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2003 7.783
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2019 8.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2003 226
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2003 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2019 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2003 973
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2019 833
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2003 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2019 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2003 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2003 489
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2019 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2003 1.248
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2019 1.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2003 388
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2019 407
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2003 284
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2019 410
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2003 283
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2019 313
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2003 272
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2019 253
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2003 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2003 518
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 668
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2003 344
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 498
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2003 515
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 522
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2003 514
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2019 602
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2003 1.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1.414
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2003 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2019 199
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2003 173
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2019 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2003 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2019 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2003 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2019 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2003 111
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2019 598
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A-U Alle economische activiteiten 2003 634
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A-U Alle economische activiteiten 2019 1.101
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2003 88
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 64
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) B Delfstoffenwinning 2003 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) B Delfstoffenwinning 2019 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) C Industrie 2003 26
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) C Industrie 2019 44
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) D Energievoorziening 2003 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) D Energievoorziening 2019 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2003 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) F Bouwnijverheid 2003 59
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) F Bouwnijverheid 2019 111
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) G Handel 2003 75
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) G Handel 2019 91
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) H Vervoer en opslag 2003 13
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) H Vervoer en opslag 2019 28
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) I Horeca 2003 18
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) I Horeca 2019 21
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) J Informatie en communicatie 2003 28
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) J Informatie en communicatie 2019 54
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) K Financiële dienstverlening 2003 10
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) K Financiële dienstverlening 2019 23
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) L Verhuur en handel van onroerend goed 2003 6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2003 99
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2019 202
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2003 21
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 56
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2003 4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) P Onderwijs 2003 26
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) P Onderwijs 2019 67
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2003 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 111
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) R Cultuur, sport en recreatie 2003 48
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) R Cultuur, sport en recreatie 2019 77
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) S Overige dienstverlening 2003 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) S Overige dienstverlening 2019 55
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) T Huishoudens 2003 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) T Huishoudens 2019 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) U Extraterritoriale organisaties 2003 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) U Extraterritoriale organisaties 2019 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) SBI-code onbekend 2003 33
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) SBI-code onbekend 2019 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de bedrijfstakken waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de bedrijfstak (SBI 2008). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
De jaar- en kwartaalcijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 8 januari 2021:
De jaar- en kwartaalcijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigen per 29 november 2019:
De jaar- en kwartaalcijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2017 4e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.