Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016 8.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 176
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2016 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2016 816
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2016 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2016 404
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2016 1.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2016 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2016 374
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2016 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2016 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 591
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 462
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 489
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2016 572
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 1.327
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2016 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2016 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2016 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2016 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2016 464
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A-U Alle economische activiteiten 2016 1.028
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 75
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) B Delfstoffenwinning 2016 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) C Industrie 2016 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) D Energievoorziening 2016 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) F Bouwnijverheid 2016 104
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) G Handel 2016 98
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) H Vervoer en opslag 2016 23
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) I Horeca 2016 26
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) J Informatie en communicatie 2016 56
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) K Financiële dienstverlening 2016 19
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2016 172
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 55
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) P Onderwijs 2016 58
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 95
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) R Cultuur, sport en recreatie 2016 62
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) S Overige dienstverlening 2016 61
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) T Huishoudens 2016 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) U Extraterritoriale organisaties 2016 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) SBI-code onbekend 2016 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de bedrijfstakken waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de bedrijfstak (SBI 2008). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigen per 29 november 2019:
De jaar- en kwartaalcijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2017 4e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2019 verschijnen eind 2020.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.