Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Dier- en plantgroepen Perioden Rode Lijsten toe- of afname (Index (1995=100))
Dagvlinders 1995 100,0
Dagvlinders 2005 116,3
Dagvlinders 2013 116,3
Dagvlinders 2014 117,0
Dagvlinders 2015 116,3
Dagvlinders 2016 116,3
Dagvlinders 2017 116,3
Dagvlinders 2018 106,5
Dagvlinders 2019 106,5
Dagvlinders 2020 105,9
Dagvlinders 2021 105,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van de bedreiging van dier- en plantgroepen in Nederland in 1995, 2005 en vanaf 2013 jaarlijks. Dit gebeurt door vergelijking van de 'kleur' van de zogenoemde Rode Lijsten.
Een Rode Lijst is een opsomming van met uitsterven bedreigde planten- of diersoorten met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Bij toename van de bedreiging wordt de 'kleur' van de lijst ”roder”/donkerder, als de bedreiging afneemt minder ”rood”/lichter. De ‘kleur’ is feitelijk het totale aantal stappen dat de bedreigde soorten samen af zijn van de niet-bedreigde status, waarbij een stap de overgang is van een Rode Lijst-status naar de eerstvolgende status in meer of mindere mate van bedreiging. Zo is een verandering van status ‘Kwetsbaar’ naar status ‘Gevoelig’ één stap in de goede richting (+1); een soort die van ‘Kwetsbaar’ naar ‘Ernstig bedreigd’ gaat doet twee stappen richting uitsterven (-2). De kleur van de Rode Lijsten uit 1995 is op 100 gesteld, telkens wordt gekeken naar dezelfde verzameling soorten op de Rode Lijsten uit 1995. Een waarde 104 in 2005 betekent dat de bedreiging ten opzichte van 1995 met 4% is toegenomen.

De mate van bedreiging van een soort in een bepaald jaar is afgeleid van de zeldzaamheid in dat jaar en de trend vanaf 1950 tot dat jaar. Meer uitleg hierover vindt u in deze toelichting onder 'Bronnen en methoden'.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2022:
De cijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende update verschijnt in juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Rode Lijsten toe- of afname
Een Rode Lijst is een opsomming van planten- of diersoorten, met per soort met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Voor deze indicator zijn van een vaste set van 1771 soorten trends en zeldzaamheid vertaald naar Rode Lijst-statussen volgens de officiële Rode Lijst-systematiek. De cijfers geven de relatieve verandering in de mate van bedreiging van soorten op een Rode Lijst aan, ten opzichte van 1995.
Voorbeeld: Een waarde van 107 geeft aan dat de gemiddelde mate waarin soorten op een Rode Lijst bedreigd worden met 7% is toegenomen (t.o.v. 1995).