Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Betalingsplichtigen Perioden Totaal milieubelastingen en -heffingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Totale opbrengst milieubelastingen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Afvalstoffenbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Brandstoffenbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Energiebelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Emissierechten (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Leidingwater- en grondwaterbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Verpakkingenbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Vliegbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Accijns op benzine en ov. minerale oliën (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Belast. personenauto's en motorrijwielen (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Motorrijtuigenbelasting (mln euro) Opbrengst milieubelastingen Mineralenheffingen (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Totale opbrengst milieuheffingen (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Geluidsheffing burgerluchtvaart (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Grondwaterheffing en nazorgheffing (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Rioolheffing en rioolrechten (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Waterverontreinigingsheffing (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 1995 11.575 9.228 110 607 0 0 141 4.316 1.813 2.224 17 2.347 990 24 6 457 870
Totaal betalingsplichtigen 2000 16.823 13.874 220 612 1.775 0 242 5.290 2.875 2.842 18 2.949 1.226 36 34 650 1.003
Totaal betalingsplichtigen 2005 20.924 17.164 124 13 3.709 0 282 6.420 3.148 3.467 1 3.760 1.593 48 36 886 1.197
Totaal betalingsplichtigen 2010 23.985 19.722 41 1 4.249 0 315 299 7.659 2.096 5.060 2 4.263 1.775 42 15 1.304 1.127
Totaal betalingsplichtigen 2015 24.578 20.031 84 195 4.484 137 261 0 7.866 1.462 5.539 3 4.547 1.759 31 14 1.531 1.212
Totaal betalingsplichtigen 2016 25.416 20.790 85 3 4.964 199 279 0 8.088 1.551 5.610 11 4.626 1.770 8 20 1.584 1.244
Totaal betalingsplichtigen 2017 26.264 21.655 89 2 5.211 200 280 0 8.168 2.000 5.678 27 4.609 1.739 1 15 1.597 1.257
Totaal betalingsplichtigen 2018 27.539 22.848 91 2 5.722 261 288 0 8.391 2.270 5.807 16 4.691 1.773 2 13 1.619 1.284
Totaal betalingsplichtigen 2019 29.305 24.436 205 1 6.697 524 297 0 8.461 2.347 5.889 15 4.869 1.845 2 14 1.669 1.339
Totaal betalingsplichtigen 2020* 27.271 22.202 230 1 6.408 443 302 0 7.371 1.501 5.928 18 5.069 2.000 1 15 1.702 1.351
Totaal betalingsplichtigen 2021* 28.468 23.187 241 1 6.962 408 320 0 69 7.662 1.484 6.032 8 5.281 2.138 1 12 1.731 1.399
A-U Alle economische activiteiten 1995 4.530 3.842 105 533 0 0 141 1.520 985 541 17 688 198 24 6 146 314
A-U Alle economische activiteiten 2000 6.493 5.692 213 527 628 0 163 1.969 1.620 554 18 801 268 36 34 130 333
A-U Alle economische activiteiten 2005 8.021 7.100 116 10 1.898 0 199 2.253 1.947 676 1 921 317 48 36 155 365
A-U Alle economische activiteiten 2010 8.600 7.668 39 1 1.886 0 224 299 2.979 1.262 976 2 932 350 42 15 206 319
A-U Alle economische activiteiten 2015 8.922 7.973 82 195 2.082 137 106 0 3.274 1.025 1.069 3 949 331 31 14 245 328
A-U Alle economische activiteiten 2016 8.939 7.968 83 3 2.060 199 114 0 3.375 1.043 1.080 11 971 345 8 20 250 348
A-U Alle economische activiteiten 2017 9.526 8.574 87 2 2.308 200 116 0 3.378 1.360 1.096 27 952 330 1 15 256 350
A-U Alle economische activiteiten 2018 10.156 9.178 89 2 2.546 261 115 0 3.439 1.589 1.121 16 978 339 2 13 259 365
A-U Alle economische activiteiten 2019 11.135 10.119 200 1 2.901 524 122 0 3.514 1.705 1.137 15 1.016 347 2 14 267 386
A-U Alle economische activiteiten 2020* 10.661 9.624 225 1 3.416 443 125 0 3.218 1.034 1.144 18 1.037 381 1 15 273 367
A-U Alle economische activiteiten 2021* 11.046 9.970 235 1 3.552 408 133 0 20 3.426 1.021 1.166 8 1.076 406 1 12 278 379
A Landbouw, bosbouw en visserij 1995 179 152 8 41 0 0 6 60 3 17 17 27 4 1 9 12
A Landbouw, bosbouw en visserij 2000 215 182 13 30 27 0 8 72 3 11 18 33 7 4 8 14
A Landbouw, bosbouw en visserij 2005 345 307 7 0 208 0 9 64 3 15 1 38 8 4 10 16
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 351 314 2 0 141 0 9 15 111 10 24 2 37 7 3 14 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 596 563 4 0 149 1 8 0 369 3 26 3 33 6 0 14 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 597 564 4 0 135 1 8 0 374 6 25 11 33 6 0 14 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 632 601 4 0 150 1 8 0 380 6 25 27 31 6 -1 13 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 633 600 5 0 155 2 9 0 378 7 28 16 33 6 1 13 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 651 619 11 0 178 3 9 0 370 6 27 15 32 6 0 13 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 658 626 13 0 206 2 9 0 347 4 27 18 32 6 0 13 13
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 680 657 11 0 236 1 10 0 0 362 4 25 8 23 14 0 6 3
B Delfstoffenwinning 1995 15 14 1 2 0 0 0 10 1 0 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2000 9 8 1 1 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2005 43 42 1 0 25 0 0 14 1 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2010 16 15 0 0 14 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2015 45 44 0 0 18 1 2 0 21 0 2 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2016 42 41 0 0 17 1 3 0 18 1 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2017 35 34 0 0 19 1 2 0 9 2 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2018 35 34 0 0 21 2 2 0 8 0 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2019 44 43 0 0 26 4 3 0 9 0 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2020* 45 44 0 0 29 3 3 0 8 0 1 1 1 0 0 0
B Delfstoffenwinning 2021* 44 44 0 0 30 4 3 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
C Industrie 1995 647 422 18 143 0 0 15 137 44 65 225 82 3 16 124
C Industrie 2000 860 609 35 122 185 0 18 159 66 24 251 91 20 14 126
C Industrie 2005 1.207 961 11 3 677 0 47 129 51 43 246 86 19 16 125
C Industrie 2010 1.252 1.028 6 0 546 0 31 227 128 43 47 224 95 0 19 110
C Industrie 2015 1.134 903 8 0 635 -7 44 0 132 19 72 231 95 0 25 111
C Industrie 2016 1.087 840 8 0 584 -6 46 0 130 18 60 247 99 0 27 121
C Industrie 2017 1.195 955 8 0 672 3 48 0 130 31 63 240 95 0 28 117
C Industrie 2018 1.283 1.037 6 0 745 6 47 0 139 26 68 246 98 0 30 118
C Industrie 2019 1.368 1.117 17 0 815 23 48 0 137 21 56 251 100 0 30 121
C Industrie 2020* 1.502 1.244 20 0 956 27 47 0 120 15 59 258 110 0 31 117
C Industrie 2021* 1.634 1.356 19 1 1.048 27 49 0 0 126 14 72 278 116 0 38 124
D Energievoorziening 1995 162 157 0 143 0 0 2 6 3 3 5 3 0 1 1
D Energievoorziening 2000 171 165 1 146 8 0 4 6 0 0 6 4 0 1 1
D Energievoorziening 2005 30 21 0 7 5 0 2 7 0 0 9 7 0 1 1
D Energievoorziening 2010 28 20 0 1 0 0 2 0 12 2 3 8 6 0 1 1
D Energievoorziening 2015 367 345 0 195 0 136 2 0 9 0 3 22 6 0 8 8
D Energievoorziening 2016 237 212 0 3 0 197 1 0 8 0 3 25 6 0 9 10
D Energievoorziening 2017 235 210 0 2 0 194 2 0 9 0 3 25 6 0 8 11
D Energievoorziening 2018 288 265 0 2 0 248 2 0 10 0 3 23 7 0 7 9
D Energievoorziening 2019 532 503 1 1 0 485 3 0 11 0 2 29 8 0 7 14
D Energievoorziening 2020* 448 420 3 1 0 401 2 0 11 0 2 28 8 0 6 14
D Energievoorziening 2021* 414 388 2 0 0 371 3 0 0 10 0 2 26 7 0 6 13
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1995 180 166 22 4 0 0 115 15 4 6 14 1 2 1 10
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2000 269 247 75 4 7 0 130 22 6 3 22 3 7 1 11
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2005 250 224 43 0 13 0 132 26 5 5 26 3 9 1 13
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 242 222 8 0 12 0 147 0 37 6 12 20 3 7 1 9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 123 100 22 0 17 0 1 0 46 2 12 23 5 9 2 7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 133 106 22 0 21 0 2 0 47 3 11 27 5 13 2 7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 141 117 25 0 25 0 2 0 49 5 11 24 6 10 2 6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 143 122 26 0 32 0 2 0 50 2 10 21 6 7 2 6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 182 152 57 0 34 0 0 0 50 2 9 30 6 10 3 11
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 189 159 59 0 41 0 2 0 46 1 10 30 5 11 3 11
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 206 176 69 0 44 0 2 0 0 49 1 11 30 7 9 3 11
F Bouwnijverheid 1995 163 143 4 4 0 0 0 34 39 62 20 12 0 3 5
F Bouwnijverheid 2000 246 218 11 7 7 0 0 63 86 44 28 18 1 3 6
F Bouwnijverheid 2005 348 317 6 0 53 0 0 126 80 52 31 21 1 3 6
F Bouwnijverheid 2010 467 436 1 0 48 0 2 0 256 53 76 31 20 1 4 6
F Bouwnijverheid 2015 534 505 1 0 53 0 2 0 344 24 81 29 20 0 4 5
F Bouwnijverheid 2016 566 536 1 0 56 0 2 0 373 23 81 30 21 0 4 5
F Bouwnijverheid 2017 583 553 1 0 60 0 2 0 371 41 78 30 20 0 4 6
F Bouwnijverheid 2018 623 590 2 0 69 0 2 0 401 38 78 33 22 0 4 7
F Bouwnijverheid 2019 650 616 2 0 81 1 4 0 413 36 79 34 21 0 4 9
F Bouwnijverheid 2020* 639 604 2 0 99 1 4 0 388 29 81 35 21 0 5 9
F Bouwnijverheid 2021* 647 615 2 0 97 1 5 0 0 408 29 73 32 19 0 6 7
G-I Handel, vervoer en horeca 1995 1.598 1.426 17 101 0 0 1 875 271 161 172 52 24 0 50 46
G-I Handel, vervoer en horeca 2000 2.120 1.930 22 108 189 0 1 1.074 371 165 190 60 36 0 45 49
G-I Handel, vervoer en horeca 2005 2.271 2.038 12 0 342 0 6 1.196 308 174 233 73 48 0 56 56
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 2.666 2.421 4 0 438 0 10 43 1.523 179 224 245 79 42 0 78 46
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 2.560 2.337 11 0 479 6 15 0 1.458 122 246 223 73 31 0 81 38
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 2.613 2.408 10 0 506 6 15 0 1.490 146 235 205 75 8 0 83 39
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 2.729 2.527 9 0 578 1 17 0 1.483 193 246 202 71 1 0 89 41
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 2.785 2.578 10 0 649 3 18 0 1.466 181 251 207 73 2 0 89 43
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 2.979 2.750 25 0 764 7 17 0 1.478 204 255 229 75 2 0 100 52
G-I Handel, vervoer en horeca 2020* 2.918 2.685 26 0 900 8 18 0 1.366 138 229 233 85 1 0 100 47
G-I Handel, vervoer en horeca 2021* 3.150 2.899 26 0 961 3 19 0 8 1.515 135 232 251 91 1 0 106 53
J Informatie en communicatie 1995 37 24 1 1 0 0 0 7 11 4 13 4 0 2 7
J Informatie en communicatie 2000 85 65 2 4 11 0 0 36 10 2 20 10 0 2 8
J Informatie en communicatie 2005 103 79 1 0 34 0 0 32 9 3 24 13 0 2 9
J Informatie en communicatie 2010 144 122 2 0 48 0 1 0 47 18 6 22 11 0 3 8
J Informatie en communicatie 2015 147 126 1 0 57 0 1 0 52 7 8 21 11 0 3 7
J Informatie en communicatie 2016 143 121 1 0 50 0 2 0 52 10 6 22 11 0 3 8
J Informatie en communicatie 2017 151 128 2 0 58 0 1 0 52 8 7 23 11 0 3 9
J Informatie en communicatie 2018 167 144 2 0 60 0 0 0 55 14 13 23 10 0 3 10
J Informatie en communicatie 2019 182 160 3 0 69 0 2 0 64 11 11 22 9 0 3 10
J Informatie en communicatie 2020* 185 164 3 0 82 0 2 0 62 6 9 21 9 0 3 9
J Informatie en communicatie 2021* 193 174 4 0 85 0 2 0 0 67 6 10 19 10 0 2 7
K Financiële dienstverlening 1995 81 62 0 5 0 0 0 38 13 6 19 0 0 13 6
K Financiële dienstverlening 2000 122 101 0 5 9 0 0 69 11 7 21 3 0 11 7
K Financiële dienstverlening 2005 158 133 0 0 34 0 0 79 12 8 25 3 0 14 8
K Financiële dienstverlening 2010 198 169 0 0 35 0 1 0 110 11 12 29 3 0 19 7
K Financiële dienstverlening 2015 200 161 2 0 40 0 2 0 97 5 15 39 3 0 28 8
K Financiële dienstverlening 2016 199 160 4 0 37 0 3 0 95 8 13 39 3 0 28 8
K Financiële dienstverlening 2017 212 174 4 0 40 0 3 0 101 13 13 38 3 0 26 9
K Financiële dienstverlening 2018 221 180 3 0 44 0 3 0 106 11 13 41 3 0 28 10
K Financiële dienstverlening 2019 231 192 4 0 50 0 3 0 108 11 16 39 4 0 25 10
K Financiële dienstverlening 2020* 231 190 5 0 63 0 3 0 100 3 16 41 4 0 28 9
K Financiële dienstverlening 2021* 236 194 6 0 58 0 4 0 0 102 8 16 42 5 0 28 9
L Verhuur en handel van onroerend goed 1995 67 51 0 15 0 0 0 26 8 2 16 9 0 2 5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2000 113 93 2 15 28 0 0 32 16 0 20 12 0 2 6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2005 125 99 1 0 38 0 0 40 18 2 26 17 0 2 7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 161 131 0 0 45 0 2 0 61 18 5 30 21 0 3 6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 147 121 2 0 44 0 2 0 55 9 9 26 10 0 3 13
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 143 115 2 0 42 0 2 0 57 5 7 28 11 0 3 14
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 153 126 2 0 51 0 2 0 55 8 8 27 9 0 4 14
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 162 133 2 0 54 0 2 0 57 9 9 29 9 0 4 16
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 174 145 3 0 61 0 3 0 57 12 9 29 8 0 5 16
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 201 171 4 0 76 0 4 0 60 18 9 30 9 0 6 15
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 201 170 3 0 77 0 3 0 0 61 18 8 31 9 0 6 16
M-N Zakelijke dienstverlening 1995 926 894 16 18 0 0 1 145 539 175 32 11 0 8 13
M-N Zakelijke dienstverlening 2000 1.573 1.531 16 25 10 0 1 242 986 251 42 20 0 7 14
M-N Zakelijke dienstverlening 2005 2.097 2.052 5 0 91 0 0 285 1.364 307 45 22 0 8 15
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 1.852 1.800 6 0 101 0 4 14 357 838 480 52 25 0 11 16
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 1.839 1.779 9 0 117 0 6 0 369 788 490 60 25 0 17 18
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 1.888 1.822 8 0 110 0 6 0 395 768 535 66 30 0 16 20
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 2.133 2.065 7 0 120 0 6 0 411 984 537 68 30 0 19 19
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 2.424 2.351 7 0 136 0 5 0 432 1.231 540 73 33 0 19 21
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 2.632 2.559 20 0 158 0 6 0 475 1.334 566 73 34 0 18 21
M-N Zakelijke dienstverlening 2020* 2.080 2.004 24 0 198 0 8 0 410 769 595 76 39 0 17 20
M-N Zakelijke dienstverlening 2021* 2.108 2.026 21 0 197 0 9 0 9 421 757 612 82 40 0 15 27
O-Q Overheid en zorg 1995 331 222 14 36 0 0 1 102 37 32 109 15 0 31 63
O-Q Overheid en zorg 2000 483 354 31 40 83 0 1 112 46 41 129 30 2 28 69
O-Q Overheid en zorg 2005 755 589 28 0 266 0 3 155 81 56 166 50 3 32 81
O-Q Overheid en zorg 2010 874 690 10 0 320 0 11 0 207 75 67 184 66 4 41 73
O-Q Overheid en zorg 2015 848 655 20 0 310 0 15 0 184 41 85 193 63 5 47 78
O-Q Overheid en zorg 2016 881 681 22 0 323 0 17 0 186 49 84 200 64 7 48 81
O-Q Overheid en zorg 2017 898 702 24 0 339 0 17 0 178 59 85 196 60 6 47 83
O-Q Overheid en zorg 2018 942 742 25 0 369 0 17 0 183 60 88 200 59 5 47 89
O-Q Overheid en zorg 2019 1.021 823 54 0 419 1 18 0 188 56 87 198 63 4 46 85
O-Q Overheid en zorg 2020* 1.138 924 62 0 527 1 17 0 182 44 91 214 73 4 50 87
O-Q Overheid en zorg 2021* 1.126 901 70 0 491 1 18 0 3 184 42 92 225 78 3 52 92
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 1995 143 109 4 20 0 0 0 65 12 8 34 4 0 9 21
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2000 230 189 4 20 61 0 0 81 17 6 41 9 0 8 23
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2005 289 238 1 0 112 0 0 100 15 10 51 13 0 10 28
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 349 300 0 0 138 0 4 0 129 9 20 49 13 0 12 24
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 382 334 2 0 163 0 6 0 138 5 20 48 13 0 13 22
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 410 362 1 0 179 0 7 0 150 6 19 48 13 0 13 22
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 429 382 1 0 196 0 6 0 150 10 19 47 12 0 13 22
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 450 402 1 0 212 0 6 0 154 10 19 48 12 0 13 23
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 489 440 3 0 246 0 6 0 154 12 19 49 12 0 13 24
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020* 427 389 4 0 239 0 6 0 118 7 15 38 11 0 11 16
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021* 407 370 2 0 228 0 6 0 0 115 7 12 37 10 0 10 17
Totaal particuliere huishoudens 1995 7.001 5.350 5 72 0 0 0 2.767 823 1.683 1.651 784 0 311 556
Totaal particuliere huishoudens 2000 10.265 8.125 7 84 1.140 0 79 3.278 1.249 2.288 2.140 950 0 520 670
Totaal particuliere huishoudens 2005 12.825 9.994 8 3 1.799 0 83 4.116 1.194 2.791 2.831 1.268 0 731 832
Totaal particuliere huishoudens 2010 15.293 11.970 2 0 2.347 0 89 0 4.621 827 4.084 3.323 1.417 0 1.098 808
Totaal particuliere huishoudens 2015 15.555 11.965 2 0 2.378 0 153 0 4.530 432 4.470 3.590 1.420 0 1.286 884
Totaal particuliere huishoudens 2016 16.365 12.719 2 0 2.874 0 163 0 4.649 501 4.530 3.646 1.416 0 1.334 896
Totaal particuliere huishoudens 2017 16.626 12.978 2 0 2.872 0 162 0 4.728 632 4.582 3.648 1.400 0 1.341 907
Totaal particuliere huishoudens 2018 17.267 13.563 2 0 3.142 0 171 0 4.889 673 4.686 3.704 1.425 0 1.360 919
Totaal particuliere huishoudens 2019 18.038 14.195 5 0 3.754 0 172 0 4.879 633 4.752 3.843 1.488 0 1.402 953
Totaal particuliere huishoudens 2020* 16.546 12.519 5 0 2.975 0 176 0 4.116 463 4.784 4.027 1.614 0 1.429 984
Totaal particuliere huishoudens 2021* 17.369 13.169 6 0 3.398 0 186 0 49 4.205 459 4.866 4.200 1.727 0 1.453 1.020
Totaal niet-ingezetenen 1995 44 36 0 2 0 0 0 29 5 0 8 8 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2000 65 57 0 1 7 0 0 43 6 0 8 8 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2005 78 70 0 0 12 0 0 51 7 0 8 8 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2010 92 84 0 0 16 0 2 0 59 7 0 8 8 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2015 101 93 0 0 24 0 2 0 62 5 0 8 8 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2016 112 103 0 0 30 0 2 0 64 7 0 9 9 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2017 112 103 0 0 31 0 2 0 62 8 0 9 9 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2018 116 107 0 0 34 0 2 0 63 8 0 9 9 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2019 132 122 0 0 42 0 3 0 68 9 0 10 10 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2020* 64 59 0 0 17 0 1 0 37 4 0 5 5 0 0 0
Totaal niet-ingezetenen 2021* 53 48 0 0 12 0 1 0 0 31 4 0 5 5 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.
De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.
De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:
- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties, definities en de revisiestrategie van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De meest recente jaren 2020 en 2021 hebben de status voorlopig, de verslagjaren 1995-2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 21 november 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond oktober.

Toelichting onderwerpen

Totaal milieubelastingen en -heffingen
Opbrengst milieubelastingen
Belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs. De opbrengsten van deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen. Voorbeelden van milieubelastingen zijn accijnzen op benzine, motorrijtuigenbelasting, energiebelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM).
Totale opbrengst milieubelastingen
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de volgende productgebonden belastingen: belastingen op grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen, energie, verpakkingen en vliegtuigpassagiers. Deze belastingen zijn onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Afvalstoffenbelasting
De afvalstoffenbelasting wordt geheven over afval dat wordt gestort. De belasting heeft tot doel te stimuleren dat afval vanuit milieuperspectief op een zo goed mogelijke manier wordt verwerkt. De afvalstoffenbelasting is een productgebonden belasting en maakt deel uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag.
Brandstoffenbelasting
Belasting die is verschuldigd door personen die kolen winnen, produceren, of importeren, en deze vervolgens gebruiken als brandstof of aan anderen leveren. Het doel van de belasting is het tegengaan van milieuvervuiling en het terugdringen van energiegebruik. Er is geen brandstoffenbelasting verschuldigd voor kolen die gebruikt worden om elektriciteit op te wekken.
Met ingang van 2004 is deze belasting grotendeels opgenomen in de energiebelasting en de accijns op minerale oliën. Voor kolen blijft de brandstoffenbelasting bestaan. De brandstoffenbelasting is een productgebonden belasting en maakt deel uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag.
Energiebelasting
Belasting die wordt geheven over het verbruik van energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën). De energiebelasting is een productgebonden belasting en maakt deel uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag. Energiebelasting is met ingang van 2004 de nieuwe naam voor de regulerende energiebelasting (REB). De brandstoffenbelasting is met ingang van 2004 grotendeels opgenomen in de energiebelasting.
Emissierechten
Emissierechten bestaan uit veilinginkomsten van de overheid voor het Europese systeem van CO2-emissiehandel (EU ETS). Bedrijven met veel CO2-emissies in Nederland zijn verplicht om aan het EU ETS mee te doen en moeten voor elke ton CO2 uitstoot een emissierecht inleveren. Sinds 2011 heeft de overheid inkomsten in verband met veilingen van emissierechten, maar het ETS bestaat al langer. Het totaal van emissierechten sluit aan bij de overheidscijfers in de Nationale Rekeningen. Het verbruik van emissierechten per bedrijfstak is gebaseerd op het saldo van het aantal ingeleverde rechten en gratis ontvangen emissierechten. Een deel van de emissierechten ontvangen deelnemende bedrijven gratis ter compensatie van het ‘koolstof-weglekeffect’, het overige deel moeten ze bijkopen. Uit praktische overwegingen is daarbij een gemiddelde prijs gehanteerd. Werkelijke kosten voor bedrijven kunnen afwijken omdat kosten en opbrengsten uit handel in emissierechten buiten beschouwing zijn gelaten.
Leidingwater- en grondwaterbelasting
Belasting op leidingwater:
In Nederland wordt belasting geheven over leidingwater. De belasting moet worden betaald door bedrijven of huishoudens die water geleverd krijgen via een aansluiting, al dan niet van drinkwaterkwaliteit. De belasting op leidingwater is ingevoerd met het idee dat door het heffen van deze belasting er minder water zal worden verbruikt. De belasting op leidingwater is een productgebonden belasting en maakt deel uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag.
Grondwaterbelasting:
Belasting geheven door het rijk op het onttrekken van zoet grondwater aan de bodem door middel van een inrichting als bedoeld in de Grondwaterwet. De belasting wordt betaald door bijvoorbeeld waterleidingbedrijven, agrarische bedrijven en productiebedrijven die grondwater onttrekken, bronbemalers en particulieren die grote hoeveelheden grondwater onttrekken voor bijvoorbeeld een zwembad. Onttrekkingen voor bepaalde doeleinden alsmede kleine onttrekkingen zijn vrijgesteld van de grondwaterbelasting. Grondwaterbelasting wordt geheven om het onttrekken van grondwater te ontmoedigen. Het stimuleert het spaarzaam omgaan met voorraden die uitputtelijk zijn. De grondwaterbelasting is een productgebonden belasting en maakt deel
uit van de door het rijk geheven belastingen op milieugrondslag.
Verpakkingenbelasting
Belasting die wordt opgelegd aan de producent of importeur van (de producten in) verpakkingen. Het doel van de verpakkingenbelasting is om de mate van milieuvervuiling van verpakkingen in de marktprijs tot uitdrukking te laten komen en waar mogelijk de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en een verschuiving binnen de soorten verpakkingsmateriaal te realiseren. De verpakkingenbelasting behoort tot de productgebonden belastingen van het rijk en is op 1 januari 2008 ingesteld.
Vliegbelasting
Belasting die per 1 juli 2008 wordt geheven voor het vertrek van passagiers met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven. Deze belasting wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven waarvandaan de passagier vertrekt. Per 1 juli 2009 is de vliegbelasting weer afgeschaft.
Belastingen m.b.t. mobiliteit
Verzamelnaam voor diverse belastingen met betrekking tot mobiliteit die men ook tot de milieubelastingen zou kunnen rekenen. Voorbeelden zijn accijnzen op benzine en overige minerale oliën, motorrijtuigenbelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Deze belastingen maken geen onderdeel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Accijns op benzine en ov. minerale oliën
Verbruiksbelasting die wordt geheven over benzine en andere minerale oliën, zoals diesel, LPG, zware stookolie en methaan.
Belast. personenauto's en motorrijwielen
Eenmalige belasting die wordt geheven van degene die een voertuig (personenauto, bestelauto, motorrijwiel) als eerste op zijn naam laat registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Motorrijtuigenbelasting
Belasting voor het bezit van een personenauto, bestelauto, motorrijwiel of een vrachtauto en het rijden op de weg met een autobus.
Mineralenheffingen
Heffingen die worden opgelegd aan mestproducerende bedrijven voor productie boven de toegestane norm en aan ondernemingen die dierlijke mest aanvoeren. Vanaf eind jaren 80 zijn er verschillende soorten mineralenheffingen van kracht geweest. De opbrengsten van deze milieumaatregel worden niet (meer) besteed aan het oplossen van de mestproblematiek en gaan naar de algemene middelen van de overheid. Daarom worden de mineralenheffingen tot de milieubelastingen gerekend en niet tot de milieuheffingen. Vanaf 2017 zijn de opbrengsten van het fosfaatreductieplan toegevoegd aan de opbrengsten van de mineralenheffingen.
Opbrengst milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totale opbrengst milieuheffingen
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het periodiek ophalen en verwerken van huishoudelijk afval door gemeenten. Gebruikers van een perceel dienen deze gemeentelijke heffing te betalen.
Reinigingsrechten zijn een betaling door een ondernemer voor het ophalen van bedrijfsafvalstoffen. Met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten worden de kosten voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval gedekt.
Geluidsheffing burgerluchtvaart
Op grond van de Luchtvaartwet is een heffing ingesteld op het gebruik van vliegvelden door de burgerluchtvaart. De opbrengst van de heffing wordt door het Rijk gebruikt ter financiering van de sanering van geluidsoverlast rond vliegvelden. Deze sanering bestaat uit isolatie of sloop van woningen rond vliegvelden.
Grondwaterheffing en nazorgheffing
Grondwaterheffing:
De grondwaterheffing, die wordt geheven door de provincies, is ingesteld wegens het onttrekken van grondwater. Houders van een geregistreerde pompinrichting moeten deze provinciale heffing betalen. De heffing komt dus voornamelijk ten laste van bedrijven (industrieën en waterwinningsbedrijven) die grote hoeveelheden grondwater onttrekken. Uit de opbrengst worden provinciale kosten gefinancierd voor onderzoek en uitvoering van maatregelen in het kader van het grondwaterbeheer. Daarnaast wordt de opbrengst aangewend voor het vergoeden van schade.
Nazorgheffing stortplaatsen:
Provincies zijn (in het kader van de Leemtewet) belast met de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar het storten van afval vóór 1 september 1996 is beëindigd. In verband hiermee zijn zij bevoegd tot het instellen van een heffing voor de financiering van deze nazorg. De heffing wordt opgelegd aan de exploitanten van deze stortplaatsen.
Rioolheffing en rioolrechten
Rioolheffingen worden door gemeenten geheven om de inzameling, het transport en de verwerking van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater te kunnen bekostigen. Rioolrechten moeten worden betaald door gebruikers van een onroerend goed van waaruit afvalwater wordt afgevoerd via het rioolnetwerk. Tot 1 januari 2010 kan de gemeente kiezen tussen het heffen van rioolheffingen of het heffen van rioolrechten; daarna kunnen geen rioolrechten meer worden geheven.
Waterverontreinigingsheffing
Deze heffing moet worden betaald voor het lozen van afvalstoffen op het riool of op een zuiveringstechnisch werk. De opbrengst dient ter financiering van de kosten voor de zuivering van afvalwater door de waterschappen.