Prognose immigratie en emigratie; herkomstgroepering, 2014-2059

Prognose immigratie en emigratie; herkomstgroepering, 2014-2059

Geslacht Herkomstgroepering Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2059 153.805 119.484
Mannen en Vrouwen Westerse allochtonen 2059 97.573 81.169
Mannen en Vrouwen Niet-westerse allochtonen 2059 56.232 38.315
Mannen Eerstegeneratieallochtonen 2059 77.409 62.299
Mannen Westerse allochtonen 2059 49.055 42.148
Mannen Niet-westerse allochtonen 2059 28.354 20.151
Vrouwen Eerstegeneratieallochtonen 2059 76.396 57.185
Vrouwen Westerse allochtonen 2059 48.518 39.021
Vrouwen Niet-westerse allochtonen 2059 27.878 18.164
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de buitenlandse migratie naar geslacht en herkomstgroepering onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.