Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2014-2060

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2014-2060

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Sterftekans (kans)
Mannen 0 jaar 2060 0,00042
Mannen 1 jaar 2060 0,00007
Mannen 2 jaar 2060 0,00005
Mannen 3 jaar 2060 0,00003
Mannen 4 jaar 2060 0,00002
Mannen 5 jaar 2060 0,00002
Mannen 6 jaar 2060 0,00001
Mannen 7 jaar 2060 0,00001
Mannen 8 jaar 2060 0,00001
Mannen 9 jaar 2060 0,00001
Mannen 10 jaar 2060 0,00002
Mannen 11 jaar 2060 0,00002
Mannen 12 jaar 2060 0,00002
Mannen 13 jaar 2060 0,00002
Mannen 14 jaar 2060 0,00003
Mannen 15 jaar 2060 0,00004
Mannen 16 jaar 2060 0,00005
Mannen 17 jaar 2060 0,00006
Mannen 18 jaar 2060 0,00008
Mannen 19 jaar 2060 0,00009
Mannen 20 jaar 2060 0,00011
Mannen 21 jaar 2060 0,00013
Mannen 22 jaar 2060 0,00015
Mannen 23 jaar 2060 0,00017
Mannen 24 jaar 2060 0,00018
Mannen 25 jaar 2060 0,00020
Mannen 26 jaar 2060 0,00021
Mannen 27 jaar 2060 0,00023
Mannen 28 jaar 2060 0,00024
Mannen 29 jaar 2060 0,00024
Mannen 30 jaar 2060 0,00025
Mannen 31 jaar 2060 0,00026
Mannen 32 jaar 2060 0,00027
Mannen 33 jaar 2060 0,00028
Mannen 34 jaar 2060 0,00029
Mannen 35 jaar 2060 0,00030
Mannen 36 jaar 2060 0,00032
Mannen 37 jaar 2060 0,00033
Mannen 38 jaar 2060 0,00035
Mannen 39 jaar 2060 0,00038
Mannen 40 jaar 2060 0,00042
Mannen 41 jaar 2060 0,00046
Mannen 42 jaar 2060 0,00050
Mannen 43 jaar 2060 0,00053
Mannen 44 jaar 2060 0,00057
Mannen 45 jaar 2060 0,00062
Mannen 46 jaar 2060 0,00067
Mannen 47 jaar 2060 0,00074
Mannen 48 jaar 2060 0,00082
Mannen 49 jaar 2060 0,00092
Mannen 50 jaar 2060 0,00104
Mannen 51 jaar 2060 0,00117
Mannen 52 jaar 2060 0,00130
Mannen 53 jaar 2060 0,00144
Mannen 54 jaar 2060 0,00160
Mannen 55 jaar 2060 0,00177
Mannen 56 jaar 2060 0,00195
Mannen 57 jaar 2060 0,00215
Mannen 58 jaar 2060 0,00235
Mannen 59 jaar 2060 0,00256
Mannen 60 jaar 2060 0,00278
Mannen 61 jaar 2060 0,00301
Mannen 62 jaar 2060 0,00327
Mannen 63 jaar 2060 0,00356
Mannen 64 jaar 2060 0,00387
Mannen 65 jaar 2060 0,00423
Mannen 66 jaar 2060 0,00463
Mannen 67 jaar 2060 0,00507
Mannen 68 jaar 2060 0,00557
Mannen 69 jaar 2060 0,00613
Mannen 70 jaar 2060 0,00674
Mannen 71 jaar 2060 0,00740
Mannen 72 jaar 2060 0,00813
Mannen 73 jaar 2060 0,00902
Mannen 74 jaar 2060 0,01009
Mannen 75 jaar 2060 0,01133
Mannen 76 jaar 2060 0,01279
Mannen 77 jaar 2060 0,01450
Mannen 78 jaar 2060 0,01670
Mannen 79 jaar 2060 0,01949
Mannen 80 jaar 2060 0,02274
Mannen 81 jaar 2060 0,02651
Mannen 82 jaar 2060 0,03085
Mannen 83 jaar 2060 0,03596
Mannen 84 jaar 2060 0,04200
Mannen 85 jaar 2060 0,04894
Mannen 86 jaar 2060 0,05690
Mannen 87 jaar 2060 0,06608
Mannen 88 jaar 2060 0,07701
Mannen 89 jaar 2060 0,08997
Mannen 90 jaar 2060 0,10502
Mannen 91 jaar 2060 0,12234
Mannen 92 jaar 2060 0,14180
Mannen 93 jaar 2060 0,16335
Mannen 94 jaar 2060 0,18723
Mannen 95 jaar 2060 0,21349
Mannen 96 jaar 2060 0,24211
Mannen 97 jaar 2060 0,27242
Mannen 98 jaar 2060 0,29694
Mannen 99 jaar of ouder 2060 0,31520
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2014-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.