Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2014-2059

Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2014-2059

Herkomstgroepering moeder Perioden Totaal levendgeborenen (aantal) Gemiddeld kindertal per vrouw (per vrouw)
Eerstegeneratieallochtonen 2059 36.054 1,59
Westerse allochtonen 2059 16.624 1,45
Niet-westerse allochtonen 2059 19.430 1,73
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over levendgeborenen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar: 2014-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levendgeboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.