Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Instromers (aantal) Herinstromers binnen een jaar (aantal) Uitstromers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 7.260 1.930 7.250
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 2.060 380 1.350
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.790 460 1.930
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.210 390 1.330
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.060 350 1.230
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.140 350 1.410
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 27 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 2.540 500 1.830
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 4.720 1.430 5.420
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 3.640 950 3.680
Mannen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.020 190 690
Mannen 25 tot 35 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 880 230 1.000
Mannen 35 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 660 200 660
Mannen 45 tot 55 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 560 180 660
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 510 150 670
Mannen Jonger dan 27 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.240 250 930
Mannen 27 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 2.400 700 2.750
Vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 3.620 980 3.570
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.040 190 660
Vrouwen 25 tot 35 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 910 240 930
Vrouwen 35 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 550 190 670
Vrouwen 45 tot 55 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 500 170 580
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 630 200 740
Vrouwen Jonger dan 27 jaar Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 1.300 250 900
Vrouwen 27 jaar tot AOW-leeftijd Nederlandse achtergrond 2023 1e kwartaal* 2.320 730 2.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat binnen een jaar opnieuw is ingestroomd in de bijstand (WWB, Participatiewet), en het aantal uitstroommomenten van personen met een bijstandsuitkering. De aantallen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2023

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in november 2023.

Toelichting onderwerpen

Instromers
Het aantal instroommomenten in de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB. Dit aantal is inclusief de herinstromers binnen 1 jaar.
Herinstromers binnen een jaar
Het aantal personen dat in de verslagperiode opnieuw is ingestroomd in de bijstand in het kader van de Participatiewet of de WWB en dat binnen een jaar voorafgaand aan het instroommoment deze uitkering al een keer ontving.
Uitstromers
Het aantal uitstroommomenten vanuit de bijstand in de verslagperiode van personen in het kader van de Participatiewet of de WWB.