Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Goederenindeling (SITC) Perioden Uitvoerwaarde (1000 USD) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen 2022 3e kwartaal* 2.290 -10,9
0 Voeding en levende dieren 2022 3e kwartaal* 0 -100,0
1 Dranken en tabak 2022 3e kwartaal* 16 -50,0
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... 2022 3e kwartaal* 5 -90,4
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... 2022 3e kwartaal* 4 -33,3
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... 2022 3e kwartaal* 15 100,0
5 Chemische producten 2022 3e kwartaal* 16 -36,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... 2022 3e kwartaal* 833 -19,9
7 Machines en vervoermaterieel 2022 3e kwartaal* 703 -26,3
8 Diverse gefabriceerde goederen 2022 3e kwartaal* 539 112,2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2022 3e kwartaal* 160 -18,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).
Bonaire is per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel van Bonaire kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling.
In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 8 november 2022:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van Bonaire.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.