Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.912 32,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 368 20,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.280 35,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 2.318 35,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.038 35,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 1.222 35,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2.225 33,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 919 33,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 84 24,2
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 741 27,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.722 31,4
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 2.418 35,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 31 33,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 3.930 30,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 3.048 33,8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 881 25,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 982 38,6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 672 35,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 302 49,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 8 24,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 .
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 3.546 36,1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 231 21,6
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 832 38,8
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.629 39,4
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 797 40,0
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 899 40,7
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1.687 38,4
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 720 38,2
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 68 26,7
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 622 31,6
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.334 36,2
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 1.566 38,4
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 26 37,6
Mannen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 2.823 34,6
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.265 38,2
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 558 26,9
Mannen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 723 42,4
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 483 39,4
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 236 51,4
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 4 .
Mannen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 .
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 1.366 27,7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 138 18,8
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 448 32,0
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 689 30,7
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 242 29,3
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 324 30,1
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 539 28,4
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 198 27,4
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 17 19,5
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 119 20,9
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 388 26,0
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 853 31,8
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 6 .
Vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 1.106 27,0
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 783 29,1
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 323 23,2
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 260 32,1
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 190 30,5
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 66 42,1
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 4 .
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.