Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2021 3e kwartaal . .
Mannen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: werknemer 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: zelfstandige 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2021 3e kwartaal . .
Mannen Werkkring: positie onbekend 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: werknemer 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2021 3e kwartaal . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.