Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 136
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 637
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 89
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 381
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 995
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 141
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.248
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.749
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 398
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 245
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 358
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.866
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 754
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 256
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 3.048
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 881
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 545
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 41
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 295
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 40
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 76
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 448
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 62
Mannen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 494
Mannen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 715
Mannen Arbeidsduur: deeltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 178
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 35
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 153
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 21
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 417
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 266
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 116
Mannen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.265
Mannen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 558
Mannen Arbeidsduur: voltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 387
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 95
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 341
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 49
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 305
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 546
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 80
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.754
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.034
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 220
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 210
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 205
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 31
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.449
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 487
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 140
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 783
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 323
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd Zzp-eigen arbeid 2022 1e kwartaal 158
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
De jaarcijfers over 2021 en de kwartaalcijfers over het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2021 zijn gereviseerd.
Vanaf 2021 zijn voor ‘Positie in de werkkring’ de categorieën ‘Werknemer vast, geen vaste uren’ en ‘Werknemer tijdelijk, geen vaste uren’ komen te vervallen. Zij worden vanaf 2021 geteld bij de categorie ‘Oproep/-invalkracht’. Daarnaast is vanaf 2021 een nieuwe categorie ‘Werknemer flex, contract onbekend’ toegevoegd. Bij de zelfstandigen is de categorie ‘overige zelfstandige’ komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.