Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Nederland 2022 2e kwartaal* 4.680
Noord-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal* 350
Oost-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal* 550
West-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal* 2.960
Zuid-Nederland (LD) 2022 2e kwartaal* 820
Groningen (PV) 2022 2e kwartaal* 140
Fryslân (PV) 2022 2e kwartaal* 120
Drenthe (PV) 2022 2e kwartaal* 90
Overijssel (PV) 2022 2e kwartaal* 170
Flevoland (PV) 2022 2e kwartaal* 60
Gelderland (PV) 2022 2e kwartaal* 330
Utrecht (PV) 2022 2e kwartaal* 340
Noord-Holland (PV) 2022 2e kwartaal* 1.640
Zuid-Holland (PV) 2022 2e kwartaal* 850
Zeeland (PV) 2022 2e kwartaal* 130
Noord-Brabant (PV) 2022 2e kwartaal* 540
Limburg (PV) 2022 2e kwartaal* 290
Kust (TG) 2022 2e kwartaal* 340
Watersportgebieden (TG) 2022 2e kwartaal* 390
Bos en Heide Midden-Nederland (TG) 2022 2e kwartaal* 470
Bos en Heide Noordoost-Nederland (TG) 2022 2e kwartaal* 280
Bos en Heide Zuid-Nederland (TG) 2022 2e kwartaal* 850
Overig Nederland (TG) 2022 2e kwartaal* 2.340
Amsterdam (GM) 2022 2e kwartaal* 980
Rotterdam (GM) 2022 2e kwartaal* 280
's-Gravenhage (GM) 2022 2e kwartaal* 190
Utrecht (GM) 2022 2e kwartaal* 120
Maastricht (GM) 2022 2e kwartaal* 70
Haarlemmermeer 2022 2e kwartaal* 330
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2022:
De cijfers over juni 2022 en het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.