Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2020 210.138 226.535
S Totaal Diensten Caribisch Nederland 2020 24 14
S Totaal Diensten Duitsland 2020 22.293 27.524
S Totaal Diensten Estland 2020 96 115
S Totaal Diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 85.973 122.646
S Totaal Diensten Finland 2020 898 2.712
S Totaal Diensten Griekenland 2020 450 615
S Totaal Diensten Ierland 2020 9.405 32.470
S Totaal Diensten IJsland 2020 31 203
S Totaal Diensten Letland 2020 115 165
S Totaal Diensten Nieuw-Zeeland 2020 145 295
S Totaal Diensten Rusland 2020 518 1.553
S Totaal Diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
S Totaal Diensten Thailand 2020 215 594
S Totaal Diensten Zwitserland 2020 7.310 9.257
S Totaal Diensten Europa (exclusief Nederland) 2020 121.660 160.636
S Totaal Diensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2020 . .
SA Industriële diensten Totaal landen 2020 6.899 6.499
SA Industriële diensten Caribisch Nederland 2020 0 0
SA Industriële diensten Duitsland 2020 1.204 894
SA Industriële diensten Estland 2020 . .
SA Industriële diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 4.834 3.953
SA Industriële diensten Finland 2020 . .
SA Industriële diensten Griekenland 2020 19 0
SA Industriële diensten Ierland 2020 62 254
SA Industriële diensten IJsland 2020 0 0
SA Industriële diensten Letland 2020 2 1
SA Industriële diensten Nieuw-Zeeland 2020 12 0
SA Industriële diensten Rusland 2020 4 1
SA Industriële diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
SA Industriële diensten Thailand 2020 . .
SA Industriële diensten Zwitserland 2020 98 1.598
SA Industriële diensten Europa (exclusief Nederland) 2020 . .
SA Industriële diensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2020 . .
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2020 2.065 2.379
SB Onderhoud en reparatie Caribisch Nederland 2020 0 0
SB Onderhoud en reparatie Duitsland 2020 523 357
SB Onderhoud en reparatie Estland 2020 . .
SB Onderhoud en reparatie Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 1.449 1.530
SB Onderhoud en reparatie Finland 2020 15 91
SB Onderhoud en reparatie Griekenland 2020 14 6
SB Onderhoud en reparatie Ierland 2020 70 89
SB Onderhoud en reparatie IJsland 2020 0 0
SB Onderhoud en reparatie Letland 2020 . .
SB Onderhoud en reparatie Nieuw-Zeeland 2020 0 10
SB Onderhoud en reparatie Rusland 2020 . .
SB Onderhoud en reparatie Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
SB Onderhoud en reparatie Thailand 2020 1 14
SB Onderhoud en reparatie Zwitserland 2020 8 12
SB Onderhoud en reparatie Europa (exclusief Nederland) 2020 1.665 1.800
SB Onderhoud en reparatie Niet nader aangegeven landen niet-EU 2020 . .
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2020 30.854 38.346
SC Vervoersdiensten Caribisch Nederland 2020 1 6
SC Vervoersdiensten Duitsland 2020 5.337 7.122
SC Vervoersdiensten Estland 2020 66 32
SC Vervoersdiensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 21.633 22.341
SC Vervoersdiensten Finland 2020 209 1.035
SC Vervoersdiensten Griekenland 2020 116 124
SC Vervoersdiensten Ierland 2020 747 1.030
SC Vervoersdiensten IJsland 2020 7 123
SC Vervoersdiensten Letland 2020 68 51
SC Vervoersdiensten Nieuw-Zeeland 2020 13 6
SC Vervoersdiensten Rusland 2020 131 146
SC Vervoersdiensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
SC Vervoersdiensten Thailand 2020 33 47
SC Vervoersdiensten Zwitserland 2020 827 1.604
SC Vervoersdiensten Europa (exclusief Nederland) 2020 25.650 29.311
SC Vervoersdiensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2020 . .
SC1 Zeevaart Totaal landen 2020 5.045 10.425
SC1 Zeevaart Caribisch Nederland 2020 . .
SC1 Zeevaart Duitsland 2020 390 1.152
SC1 Zeevaart Estland 2020 . .
SC1 Zeevaart Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 2.337 4.365
SC1 Zeevaart Finland 2020 . .
SC1 Zeevaart Griekenland 2020 27 36
SC1 Zeevaart Ierland 2020 41 131
SC1 Zeevaart IJsland 2020 . .
SC1 Zeevaart Letland 2020 . .
SC1 Zeevaart Nieuw-Zeeland 2020 . .
SC1 Zeevaart Rusland 2020 . .
SC1 Zeevaart Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
SC1 Zeevaart Thailand 2020 . .
SC1 Zeevaart Zwitserland 2020 . .
SC1 Zeevaart Europa (exclusief Nederland) 2020 3.192 6.526
SC1 Zeevaart Niet nader aangegeven landen niet-EU 2020 . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2020 0 76
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Caribisch Nederland 2020 . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Duitsland 2020 0 4
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Estland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 0 11
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Finland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Griekenland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Ierland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer IJsland 2020 . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Letland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Nieuw-Zeeland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Rusland 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Sint Maarten (Nederlands deel) 2020 . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Thailand 2020 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Zwitserland 2020 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 6 oktober 2022:
De cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De cijfers van 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn bijgesteld.
Het eerste kwartaal 2021 is niet meer op de modelmatige manier beschikbaar vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe tabel, waarin de cijfers van 2020 en verder gepubliceerd zijn.
Zie hiervoor: Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal in hoofdstuk 3.

Wijzigingen per 25 juni 2021:
Vanaf het eerste kwartaal 2020 zijn de cijfers van deze statistiek beïnvloed door COVID-19 en dat is in sommige diensten terug te zien.
De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig en de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, alle cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.