Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Kenmerken gezondheid en leefstijl Cijfersoort Perioden Algemeen Tevredenheid met het leven Ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Algemeen Tevredenheid met het leven Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met lichamelijke gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met psychische gezondheid Tevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Niet tevreden, niet ontevreden (%) Gezondheid Tevredenheid met gewicht Tevreden (%)
Totaal Gemiddelde/Percentage 2020 2,7 12,4 84,8 9,5 20,7 69,8 5,6 12,7 81,7 11,5 23,5 65,1
Ervaren gezondheid: minder dan goed Gemiddelde/Percentage 2020 6,0 24,7 69,3 28,2 45,3 26,6 13,4 23,6 63,0 19,8 29,3 50,8
Ervaren gezondheid: (zeer) goed Gemiddelde/Percentage 2020 1,4 7,3 91,2 1,8 10,4 87,8 2,4 8,3 89,3 8,1 21,1 70,8
Ervaren belemmering in gezondheid: niet Gemiddelde/Percentage 2020 1,6 8,5 89,9 2,7 12,3 85,0 2,9 9,4 87,7 9,4 21,5 69,1
Ervaren belemmering in gezondheid: licht Gemiddelde/Percentage 2020 3,1 17,1 79,8 14,8 37,4 47,9 8,3 18,3 73,4 14,7 27,1 58,2
Ervaren belemmering in gezondheid: sterk Gemiddelde/Percentage 2020 11,0 28,5 60,5 45,2 31,3 23,5 17,6 20,5 61,9 17,6 26,3 56,0
Gewicht: ondergewicht Gemiddelde/Percentage 2020 . . . . . . . . . . . .
Gewicht: normaal gewicht Gemiddelde/Percentage 2020 2,8 11,0 86,2 6,6 15,9 77,5 4,9 12,1 83,0 3,3 12,6 84,1
Gewicht: matig overgewicht Gemiddelde/Percentage 2020 2,2 12,2 85,7 9,4 22,3 68,4 4,9 12,5 82,6 12,2 34,2 53,6
Gewicht: ernstig overgewicht Gemiddelde/Percentage 2020 4,0 16,0 80,0 20,0 33,3 46,7 9,4 13,7 76,9 39,7 34,9 25,4
Sportfrequentie: dagelijks sporten Gemiddelde/Percentage 2020 2,4 10,9 86,7 6,7 15,5 77,8 3,5 10,5 86,0 7,2 15,6 77,3
Sportfrequentie: wekelijks sporten Gemiddelde/Percentage 2020 1,8 9,2 88,9 6,3 18,6 75,0 4,5 11,7 83,8 11,0 23,6 65,5
Sportfrequentie: minder dan 1 x per week Gemiddelde/Percentage 2020 4,0 17,1 78,9 14,1 25,1 60,8 7,4 15,0 77,6 13,9 26,0 60,1
Roker: niet roken Gemiddelde/Percentage 2020 2,2 11,3 86,5 9,1 20,1 70,9 5,3 12,0 82,7 11,6 23,1 65,3
Roker: wel roken Gemiddelde/Percentage 2020 5,7 18,5 75,7 11,8 24,8 63,4 7,4 17,5 75,1 11,1 25,7 63,2
Alcoholgebruiker: drinkt niet Gemiddelde/Percentage 2020 4,4 16,6 79,0 15,4 25,2 59,5 8,5 14,7 76,8 13,1 24,1 62,8
Alcoholgebruiker: matige drinker Gemiddelde/Percentage 2020 2,1 10,1 87,8 7,0 18,5 74,5 4,2 11,6 84,3 10,8 23,0 66,2
Alcoholgebruiker: zware drinker Gemiddelde/Percentage 2020 2,2 14,8 83,0 7,8 22,1 70,2 6,0 14,5 79,5 12,5 25,6 62,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid en het gewicht. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, ervaren belemmering, gewicht, sportfrequentie, roken en alcoholgebruik.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Eerdere wijzigingen:
-De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
- De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2021 worden halverwege 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Algemeen
Tevredenheid met het leven
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Gezondheid
Tevredenheid met lichamelijke gezondheid
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw lichamelijke gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met psychische gezondheid
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw psychische gezondheid. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met gewicht
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw gewicht. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.