Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen Perioden Volume Volumemutaties (%) Volume Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) Waarde Waardemutaties (%)
Binnenlandse consumptie huishoudens 2021 3e kwartaal* 3,4 3,3 6,2
Consumptie goederen door huishoudens 2021 3e kwartaal* 1,1 1,0 4,3
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2021 3e kwartaal* -0,5 -0,7 -0,1
Duurzame consumptiegoederen 2021 3e kwartaal* 2,7 2,8 4,5
Kleding en textiel 2021 3e kwartaal* 8,7 . 10,0
Schoenen en lederwaren 2021 3e kwartaal* 7,5 . 6,9
Woninginrichting en woningdecoratie 2021 3e kwartaal* -0,1 . 3,4
Elektrische apparatuur 2021 3e kwartaal* 4,0 . 5,6
Vervoermiddelen en onderdelen 2021 3e kwartaal* -7,3 . -4,8
Overige duurzame goederen 2021 3e kwartaal* 7,0 . 7,2
Overige goederen 2021 3e kwartaal* 0,5 0,4 11,4
Energie, water en motorbrandstoffen 2021 3e kwartaal* -4,2 . 17,1
Persoonlijke verzorging en overige goede 2021 3e kwartaal* 4,9 . 6,2
Consumptie diensten door huishoudens 2021 3e kwartaal* 5,2 5,2 7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de binnenlandse consumptieve bestedingen (inclusief BTW) van huishoudens in waarde, volume en prijs. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019, 2020, 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers kunnen worden bijgesteld door het beschikbaar komen van nieuwe en bijgestelde broninformatie. Bovendien worden de maandcijfers aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Wijzigingen per 16 november 2021
Cijfers over september 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Volume
Volumemutaties
De mutatie van het volume (voor prijs gecorrigeerde waarde) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd
Voor koopdagen gecorrigeerde mutatie van het volume ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Waarde
Waardemutaties
De mutatie van de waarde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.