Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal* 511
Totaal F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal* 512
Totaal F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal* 514
Totaal F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal* 514
Totaal F Bouwnijverheid 2016*
Totaal F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 520
Totaal F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 526
Totaal F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 527
Totaal F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 529
Totaal F Bouwnijverheid 2017*
Totaal F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 531
Werknemers F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal* 298
Werknemers F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal* 298
Werknemers F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal* 300
Werknemers F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal* 302
Werknemers F Bouwnijverheid 2016*
Werknemers F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 305
Werknemers F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 307
Werknemers F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 309
Werknemers F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 312
Werknemers F Bouwnijverheid 2017*
Werknemers F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 314
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2016 1e kwartaal* 213
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2016 2e kwartaal* 214
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal* 214
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal* 212
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2016*
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 215
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 218
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 218
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 218
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2017*
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* 217
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2014 zijn definitief. Gegevens vanaf 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.