Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Nederland 2022 8.045.580 120
Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 820.520 135
Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 1.628.674 128
Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2022 3.891.537 106
Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 1.704.849 134
Totaal Totaal Niet in te delen (LD) 2022 0 .
Totaal Totaal Groningen (PV) 2022 287.568 129
Totaal Totaal Fryslân (PV) 2022 306.633 139
Totaal Totaal Drenthe (PV) 2022 226.319 139
Totaal Totaal Overijssel (PV) 2022 518.558 129
Totaal Totaal Flevoland (PV) 2022 178.000 125
Totaal Totaal Gelderland (PV) 2022 932.116 128
Totaal Totaal Utrecht (PV) 2022 601.096 114
Totaal Totaal Noord-Holland (PV) 2022 1.376.949 102
Totaal Totaal Zuid-Holland (PV) 2022 1.724.095 105
Totaal Totaal Zeeland (PV) 2022 189.397 125
Totaal Totaal Noord-Brabant (PV) 2022 1.164.414 132
Totaal Totaal Limburg (PV) 2022 540.435 137
Totaal Totaal Niet in te delen (PV) 2022 0 .
Totaal Totaal Oost-Groningen (CR) 2022 64.617 140
Totaal Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2022 23.177 142
Totaal Totaal Overig Groningen (CR) 2022 199.774 124
Totaal Totaal Noord-Friesland (CR) 2022 153.873 134
Totaal Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2022 66.351 149
Totaal Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2022 86.409 139
Totaal Totaal Noord-Drenthe (CR) 2022 88.296 140
Totaal Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 76.969 137
Totaal Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 61.054 139
Totaal Totaal Noord-Overijssel (CR) 2022 163.912 133
Totaal Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 70.544 126
Totaal Totaal Twente (CR) 2022 284.102 128
Totaal Totaal Veluwe (CR) 2022 301.488 125
Totaal Totaal Achterhoek (CR) 2022 182.651 142
Totaal Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 344.793 120
Totaal Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 103.184 136
Totaal Totaal Utrecht (CR) 2022 601.096 114
Totaal Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022 172.047 128
Totaal Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2022 116.084 114
Totaal Totaal IJmond (CR) 2022 90.983 109
Totaal Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 110.213 111
Totaal Totaal Zaanstreek (CR) 2022 76.968 104
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022 690.008 89
Totaal Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 120.646 118
Totaal Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 197.423 109
Totaal Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 423.888 101
Totaal Totaal Delft en Westland (CR) 2022 106.551 106
Totaal Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 147.262 117
Totaal Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2022 682.509 102
Totaal Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 166.462 111
Totaal Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 54.948 132
Totaal Totaal Overig Zeeland (CR) 2022 134.449 122
Totaal Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2022 290.093 127
Totaal Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 221.718 126
Totaal Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 293.886 139
Totaal Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 358.717 135
Totaal Totaal Noord-Limburg (CR) 2022 127.670 144
Totaal Totaal Midden-Limburg (CR) 2022 111.589 149
Totaal Totaal Zuid-Limburg (CR) 2022 301.176 130
Totaal Totaal Flevoland (CR) 2022 178.000 125
Totaal Totaal Niet in te delen (CR) 2022 0 .
Totaal Totaal Aa en Hunze 2022 11.336 166
Totaal Totaal Aalburg 2022
Totaal Totaal Aalsmeer 2022 13.368 126
Totaal Totaal Aalten 2022 12.095 144
Totaal Totaal Achtkarspelen 2022 12.264 142
Totaal Totaal Alblasserdam 2022 8.415 109
Totaal Totaal Albrandswaard 2022 10.622 129
Totaal Totaal Alkmaar 2022 52.941 104
Totaal Totaal Almelo 2022 33.917 120
Totaal Totaal Almere 2022 88.874 113
Totaal Totaal Alphen aan den Rijn 2022 49.398 113
Totaal Totaal Alphen-Chaam 2022 4.508 171
Totaal Totaal Altena 2022 22.846 140
Totaal Totaal Ameland 2022 1.778 149
Totaal Totaal Amersfoort 2022 69.962 112
Totaal Totaal Amstelveen 2022 42.402 109
Totaal Totaal Amsterdam 2022 458.397 76
Totaal Totaal Apeldoorn 2022 74.603 120
Totaal Totaal Appingedam 2022
Totaal Totaal Arnhem 2022 79.065 104
Totaal Totaal Assen 2022 32.680 122
Totaal Totaal Asten 2022 7.146 162
Totaal Totaal Baarle-Nassau 2022 2.955 162
Totaal Totaal Baarn 2022 11.766 117
Totaal Totaal Barendrecht 2022 19.594 127
Totaal Totaal Barneveld 2022 23.379 135
Totaal Totaal Bedum 2022
Totaal Totaal Beek (L.) 2022 7.505 147
Totaal Totaal Beekdaelen 2022 16.722 165
Totaal Totaal Beemster 2022
Totaal Totaal Beesel 2022 6.067 142
Totaal Totaal Bellingwedde 2022
Totaal Totaal Berg en Dal 2022 15.920 135
Totaal Totaal Bergambacht 2022
Totaal Totaal Bergeijk 2022 8.161 171
Totaal Totaal Bergen (L.) 2022 5.802 158
Totaal Totaal Bergen (NH.) 2022 15.383 130
Totaal Totaal Bergen op Zoom 2022 31.172 121
Totaal Totaal Berkelland 2022 19.721 147
Totaal Totaal Bernheze 2022 12.943 161
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2022:
De cijfers van 1 januari 2022 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.