Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Leeuwarden 2021* 63.066 114
Totaal 1000 tot 1850 Leeuwarden 2021* 1.005 145
Totaal 1850 tot 1905 Leeuwarden 2021* 3.544 156
Totaal 1905 tot 1925 Leeuwarden 2021* 4.479 116
Totaal 1925 tot 1945 Leeuwarden 2021* 8.444 116
Totaal 1945 tot 1955 Leeuwarden 2021* 2.344 90
Totaal 1955 tot 1965 Leeuwarden 2021* 6.176 80
Totaal 1965 tot 1975 Leeuwarden 2021* 10.156 99
Totaal 1975 tot 1985 Leeuwarden 2021* 8.608 111
Totaal 1985 tot 1995 Leeuwarden 2021* 6.606 108
Totaal 1995 tot 2005 Leeuwarden 2021* 4.239 159
Totaal 2005 tot 2015 Leeuwarden 2021* 4.954 132
Totaal vanaf 2015 Leeuwarden 2021* 2.511 126
Totaal Onbekend Leeuwarden 2021* 0 .
Eengezinswoning Totaal Leeuwarden 2021* 40.389 140
Eengezinswoning 1000 tot 1850 Leeuwarden 2021* 431 242
Eengezinswoning 1850 tot 1905 Leeuwarden 2021* 2.131 202
Eengezinswoning 1905 tot 1925 Leeuwarden 2021* 3.773 125
Eengezinswoning 1925 tot 1945 Leeuwarden 2021* 7.599 120
Eengezinswoning 1945 tot 1955 Leeuwarden 2021* 1.111 119
Eengezinswoning 1955 tot 1965 Leeuwarden 2021* 2.192 110
Eengezinswoning 1965 tot 1975 Leeuwarden 2021* 5.126 130
Eengezinswoning 1975 tot 1985 Leeuwarden 2021* 6.398 130
Eengezinswoning 1985 tot 1995 Leeuwarden 2021* 3.769 144
Eengezinswoning 1995 tot 2005 Leeuwarden 2021* 3.124 184
Eengezinswoning 2005 tot 2015 Leeuwarden 2021* 2.863 163
Eengezinswoning vanaf 2015 Leeuwarden 2021* 1.872 148
Eengezinswoning Onbekend Leeuwarden 2021* 0 .
Meergezinswoning Totaal Leeuwarden 2021* 22.677 69
Meergezinswoning 1000 tot 1850 Leeuwarden 2021* 574 72
Meergezinswoning 1850 tot 1905 Leeuwarden 2021* 1.413 87
Meergezinswoning 1905 tot 1925 Leeuwarden 2021* 706 69
Meergezinswoning 1925 tot 1945 Leeuwarden 2021* 845 76
Meergezinswoning 1945 tot 1955 Leeuwarden 2021* 1.233 65
Meergezinswoning 1955 tot 1965 Leeuwarden 2021* 3.984 64
Meergezinswoning 1965 tot 1975 Leeuwarden 2021* 5.030 67
Meergezinswoning 1975 tot 1985 Leeuwarden 2021* 2.210 55
Meergezinswoning 1985 tot 1995 Leeuwarden 2021* 2.837 59
Meergezinswoning 1995 tot 2005 Leeuwarden 2021* 1.115 91
Meergezinswoning 2005 tot 2015 Leeuwarden 2021* 2.091 89
Meergezinswoning vanaf 2015 Leeuwarden 2021* 639 62
Meergezinswoning Onbekend Leeuwarden 2021* 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik” of “buiten gebruik”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Gemiddelde oppervlakte
Gemiddelde gebruiksoppervlakte van woningen (verblijfsobject met minstens een woonfunctie).
Alleen woningen met een oppervlakte vanaf 14 tot en met 2700 m2 worden meegeteld.
De gemiddelde oppervlakte wordt alleen getoond als er minimaal 20 woningen bekend zijn.

De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.
Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn.
Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren:
- de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is;
- de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter;
- de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage;
- een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Voor de exacte definiëring zie NEN 2580.