Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Loonklassen Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Caribisch Nederland Perioden Banen (Aantal) Gemiddeld jaarloon (USD)
Alle loonklassen A-U Alle economische activiteiten Caribisch Nederland 2020* 12.830 26.820
Alle loonklassen A-U Alle economische activiteiten Bonaire 2020* 10.580 25.520
Alle loonklassen A-U Alle economische activiteiten Sint-Eustatius 2020* 1.370 33.900
Alle loonklassen A-U Alle economische activiteiten Saba 2020* 880 31.390
Alle loonklassen A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen A Landbouw, bosbouw en visserij Caribisch Nederland 2020* 20 14.870
Alle loonklassen A Landbouw, bosbouw en visserij Bonaire 2020* 10 15.350
Alle loonklassen A Landbouw, bosbouw en visserij Sint-Eustatius 2020* 10 12.920
Alle loonklassen A Landbouw, bosbouw en visserij Saba 2020* . .
Alle loonklassen A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen B Delfstoffenwinning Caribisch Nederland 2020* 30 45.610
Alle loonklassen B Delfstoffenwinning Bonaire 2020* 30 45.610
Alle loonklassen B Delfstoffenwinning Sint-Eustatius 2020* . .
Alle loonklassen B Delfstoffenwinning Saba 2020* . .
Alle loonklassen B Delfstoffenwinning Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen C Industrie Caribisch Nederland 2020* 230 18.860
Alle loonklassen C Industrie Bonaire 2020* 200 18.960
Alle loonklassen C Industrie Sint-Eustatius 2020* 10 12.480
Alle loonklassen C Industrie Saba 2020* 10 23.150
Alle loonklassen C Industrie Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen D-E Energie, water, afvalbeheer Caribisch Nederland 2020* 290 42.730
Alle loonklassen D-E Energie, water, afvalbeheer Bonaire 2020* 240 43.020
Alle loonklassen D-E Energie, water, afvalbeheer Sint-Eustatius 2020* 30 41.260
Alle loonklassen D-E Energie, water, afvalbeheer Saba 2020* 20 41.720
Alle loonklassen D-E Energie, water, afvalbeheer Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen F Bouwnijverheid Caribisch Nederland 2020* 1.070 21.100
Alle loonklassen F Bouwnijverheid Bonaire 2020* 830 20.500
Alle loonklassen F Bouwnijverheid Sint-Eustatius 2020* 170 21.850
Alle loonklassen F Bouwnijverheid Saba 2020* 70 26.510
Alle loonklassen F Bouwnijverheid Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen G Handel Caribisch Nederland 2020* 1.570 18.950
Alle loonklassen G Handel Bonaire 2020* 1.370 18.680
Alle loonklassen G Handel Sint-Eustatius 2020* 110 23.490
Alle loonklassen G Handel Saba 2020* 80 17.550
Alle loonklassen G Handel Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen H+J Vervoer, informatie en communicatie Caribisch Nederland 2020* 840 36.060
Alle loonklassen H+J Vervoer, informatie en communicatie Bonaire 2020* 650 29.280
Alle loonklassen H+J Vervoer, informatie en communicatie Sint-Eustatius 2020* 160 63.510
Alle loonklassen H+J Vervoer, informatie en communicatie Saba 2020* 20 30.600
Alle loonklassen H+J Vervoer, informatie en communicatie Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen I Horeca Caribisch Nederland 2020* 1.600 16.900
Alle loonklassen I Horeca Bonaire 2020* 1.480 17.070
Alle loonklassen I Horeca Sint-Eustatius 2020* 60 15.030
Alle loonklassen I Horeca Saba 2020* 70 15.000
Alle loonklassen I Horeca Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen K Financiële dienstverlening Caribisch Nederland 2020* 280 36.770
Alle loonklassen K Financiële dienstverlening Bonaire 2020* 270 37.500
Alle loonklassen K Financiële dienstverlening Sint-Eustatius 2020* 10 12.270
Alle loonklassen K Financiële dienstverlening Saba 2020* 10 31.450
Alle loonklassen K Financiële dienstverlening Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen L Verhuur en handel van onroerend goed Caribisch Nederland 2020* 310 20.220
Alle loonklassen L Verhuur en handel van onroerend goed Bonaire 2020* 270 20.000
Alle loonklassen L Verhuur en handel van onroerend goed Sint-Eustatius 2020* 20 23.860
Alle loonklassen L Verhuur en handel van onroerend goed Saba 2020* 10 17.460
Alle loonklassen L Verhuur en handel van onroerend goed Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen M-N Zakelijke dienstverlening Caribisch Nederland 2020* 1.590 18.340
Alle loonklassen M-N Zakelijke dienstverlening Bonaire 2020* 1.430 17.820
Alle loonklassen M-N Zakelijke dienstverlening Sint-Eustatius 2020* 120 24.250
Alle loonklassen M-N Zakelijke dienstverlening Saba 2020* 40 19.500
Alle loonklassen M-N Zakelijke dienstverlening Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Caribisch Nederland 2020* 1.730 41.350
Alle loonklassen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bonaire 2020* 1.240 42.440
Alle loonklassen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Sint-Eustatius 2020* 250 43.240
Alle loonklassen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Saba 2020* 250 34.220
Alle loonklassen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen P Onderwijs Caribisch Nederland 2020* 850 41.020
Alle loonklassen P Onderwijs Bonaire 2020* 580 38.810
Alle loonklassen P Onderwijs Sint-Eustatius 2020* 120 42.030
Alle loonklassen P Onderwijs Saba 2020* 160 48.370
Alle loonklassen P Onderwijs Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen Q Gezondheids- en welzijnszorg Caribisch Nederland 2020* 1.450 30.850
Alle loonklassen Q Gezondheids- en welzijnszorg Bonaire 2020* 1.180 30.960
Alle loonklassen Q Gezondheids- en welzijnszorg Sint-Eustatius 2020* 180 28.410
Alle loonklassen Q Gezondheids- en welzijnszorg Saba 2020* 90 34.620
Alle loonklassen Q Gezondheids- en welzijnszorg Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Caribisch Nederland 2020* 970 19.530
Alle loonklassen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bonaire 2020* 810 18.840
Alle loonklassen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Sint-Eustatius 2020* 130 24.610
Alle loonklassen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Saba 2020* 30 17.230
Alle loonklassen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Niet in te delen 2020* . .
Alle loonklassen SBI-code onbekend Caribisch Nederland 2020* . .
Alle loonklassen SBI-code onbekend Bonaire 2020* . .
Alle loonklassen SBI-code onbekend Sint-Eustatius 2020* . .
Alle loonklassen SBI-code onbekend Saba 2020* . .
Alle loonklassen SBI-code onbekend Niet in te delen 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A-U Alle economische activiteiten Caribisch Nederland 2020* 960 2.380
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A-U Alle economische activiteiten Bonaire 2020* 810 2.330
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A-U Alle economische activiteiten Sint-Eustatius 2020* 80 2.810
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A-U Alle economische activiteiten Saba 2020* 70 2.550
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A Landbouw, bosbouw en visserij Caribisch Nederland 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A Landbouw, bosbouw en visserij Bonaire 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A Landbouw, bosbouw en visserij Sint-Eustatius 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A Landbouw, bosbouw en visserij Saba 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar B Delfstoffenwinning Caribisch Nederland 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar B Delfstoffenwinning Bonaire 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar B Delfstoffenwinning Sint-Eustatius 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar B Delfstoffenwinning Saba 2020* . .
Bruto jaarloon: minder dan 5 000 dollar B Delfstoffenwinning Niet in te delen 2020* . .
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het aantal banen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba naar loonklassen en economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).
De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn vanaf 10 oktober 2010 'bijzondere gemeenten' van Nederland. Tezamen worden ze aangeduid als Caribisch Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers van 2020 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2021:
De definitieve cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Baan
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht voor een bedrijf of instelling.

Een persoon kan meerdere banen hebben. Bij werknemersbanen wordt een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten, waarin salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
Gemiddeld jaarloon
Loon
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.