Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Vervoerstromen Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Totaal 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2020* 10.242 1.392
Binnenlands 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2020* 4.097 504
Aanvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2020* 3.802 503
Afvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2020* 1.113 157
Doorvoer 01 Producten van de landbouw, jacht e... 2020* 1.230 227
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018, voor 2019 zijn de cijfers nader voorlopig en voor 2020 hebben ze een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 maart 2021
Toegevoegd zijn de cijfers van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.