Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Geslacht Leeftijd Diagnose Perioden Geopende DBC's (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal GY5.3 Anticonceptie 2019* 52.455
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 110
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 3.835
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 7.795
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 9.085
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 8.905
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 7.995
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 6.710
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 5.340
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 2.080
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 520
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 60
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 5
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 3.945
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 40.490
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 8.005
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 10
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019* 5
Mannen Totaal GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 0 tot 5 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 5 tot 10 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 10 tot 15 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 15 tot 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 20 tot 25 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 25 tot 30 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 30 tot 35 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 35 tot 40 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 40 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 45 tot 50 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 50 tot 55 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 55 tot 60 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 60 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 65 tot 70 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 70 tot 75 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 75 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 80 tot 85 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 85 tot 90 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 90 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen Jonger dan 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 20 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 45 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 65 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019*
Mannen 80 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019*
Vrouwen Totaal GY5.3 Anticonceptie 2019* 52.455
Vrouwen 0 tot 5 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 110
Vrouwen 15 tot 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 3.835
Vrouwen 20 tot 25 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 7.795
Vrouwen 25 tot 30 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 9.085
Vrouwen 30 tot 35 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 8.905
Vrouwen 35 tot 40 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 7.995
Vrouwen 40 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 6.710
Vrouwen 45 tot 50 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 5.340
Vrouwen 50 tot 55 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 2.080
Vrouwen 55 tot 60 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 520
Vrouwen 60 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 60
Vrouwen 65 tot 70 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 5
Vrouwen 70 tot 75 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 75 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 80 tot 85 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 85 tot 90 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen 90 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019* 0
Vrouwen Jonger dan 20 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 3.945
Vrouwen 20 tot 45 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 40.490
Vrouwen 45 tot 65 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 8.005
Vrouwen 65 tot 80 jaar GY5.3 Anticonceptie 2019* 10
Vrouwen 80 jaar of ouder GY5.3 Anticonceptie 2019* 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische somatische zorg van alle inwoners van Nederland die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van gemeenten. Het gaat hier om DBC-zorgproducten die geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit zijn vanaf verslagjaar 2014 uitsluitend DBC's die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de cijfers tot 2014 geldt dat dit voornamelijk (> 99,7%) DBC's zijn die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. De tabel is gebaseerd op de door instellingen geregistreerde DBC's van de uitgevoerde initiële- en vervolg-behandeltrajecten. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) of een overige (categorale) instelling en wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC's registreren en hoofdbehandelaar is voor de betreffende DBC. De tabel toont het aantal in het verslagjaar geopende DBC's, het aantal in het verslagjaar gesloten DBC's en het aantal lopende DBC's (DBC's die op enig moment in het verslagjaar hebben opengestaan). De cijfers worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2008 tot en met 2018 in deze tabel zijn definitief.
Cijfers over verslagjaar 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2021:
- De cijfers voor 2014-2016 (alle onderwerpen) en 2017 (onderwerp 'gesloten DBC's') zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd voor 2017 (onderwerpen 'geopende DBC's en 'lopende DBC's') en 2018-2019 (alle onderwerpen)
- De tabel maakt vanaf 2017 gebruik van een andere bron. De cijfers vanaf 2017 zijn gebaseerd op DBC-declaratiegegevens verzameld door Vektis, het onderzoeksbureau van de samenwerkende zorgverzekeraars. De cijfers van 2008 t/m 2016 zijn gebaseerd op het DBC Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
- Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd.
- In 2012 zijn voor geopende DBC's met specifieke neonatologie codes bij het specialisme kindergeneeskunde de nullen vervangen door lege cellen (kan logisch niet voorkomen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 komen naar verwachting in het tweede kwartaal 2022.

Toelichting onderwerpen

Geopende DBC's
Aantal in het verslagjaar geopende DBC's. Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg.