Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Perioden Uitleningen Totaal (x 1 000) Uitleningen Boeken (x 1 000)
2019* 63.833 61.088
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, de collectie, het aantal leden en de uitleningen. Bibliotheekorganisaties bestaan in de loop van de jaren uit openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties (PSO, vanaf 2015 bekend als provinciale ondersteuningsinstellingen, POI) en volksbibliotheken. Tot en met 2001 zijn ook volksbibliotheken in de cijfers opgenomen. Tot en met 2005 zijn de cijfers inclusief PSO's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1910

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per november 2020:
De definitieve cijfers van 2018 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In november 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2020 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2019 geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Uitleningen
Aantal uitleningen van alle uit te lenen collecties. Exclusief digitale boeken.
Totaal
Boeken
Uitleningen van boeken bestaande uit boeken voor volwassenen en kinderen, fictie en non-fictie en naslagwerken. Exclusief digitale boeken.