Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 12,7 18,8 12,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 9,9 15,5 6,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 12,3 18,4 9,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 13,0 24,1 13,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,9 19,3 18,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -7,1 12,4 2,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal -10,1 8,1 -2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal -9,1 9,2 0,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal -5,1 8,2 3,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 6,9 38,5 20,5
B Delfstoffenwinning 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -2,4 -10,8 -8,9
B Delfstoffenwinning 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,8 10,7 21,1
B Delfstoffenwinning 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal -2,8 -2,0 10,4
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 5,2 -5,6 1,7
B Delfstoffenwinning 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -8,8 -18,9 -23,4
C Industrie 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,0 17,6 9,1
C Industrie 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 2,9 9,6 -0,5
C Industrie 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 11,4 20,5 5,6
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 19,2 20,6 12,4
C Industrie 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 16,7 18,2 12,5
F Bouwnijverheid 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 20,6 14,7 3,6
F Bouwnijverheid 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 11,3 11,0 -5,8
F Bouwnijverheid 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,9 10,7 0,4
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 30,1 22,6 7,7
F Bouwnijverheid 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 24,3 15,2 8,7
G Handel 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 2,1 15,0 16,6
G Handel 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 0,6 11,1 12,1
G Handel 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 0,8 14,2 13,7
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal -9,1 17,5 13,3
G Handel 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,4 21,1 30,4
H Vervoer en opslag 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 9,9 15,5 12,1
H Vervoer en opslag 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 5,7 19,5 4,6
H Vervoer en opslag 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 5,9 4,5 9,8
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 5,0 20,0 10,5
H Vervoer en opslag 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 13,5 16,5 15,1
I Horeca 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 62,3 41,1 21,7
I Horeca 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 56,2 35,1 10,8
I Horeca 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 69,1 47,3 33,2
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 54,0 41,4 34,9
I Horeca 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 77,2 51,2 30,9
J Informatie en communicatie 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 11,4 14,1 19,1
J Informatie en communicatie 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 3,4 17,9 -0,9
J Informatie en communicatie 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 12,1 19,5 12,1
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 21,5 34,6 23,1
J Informatie en communicatie 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 11,2 3,8 29,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 2,4 8,2 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal -5,3 3,1 5,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 9,6 7,9 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -0,5 14,1 -2,7
M Specialistische zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -3,8 25,5 13,3
M Specialistische zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 2,7 20,3 4,6
M Specialistische zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 0,5 23,2 5,2
M Specialistische zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 4,9 47,1 24,4
M Specialistische zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal -17,6 22,6 22,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 15,5 26,6 18,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 15,8 15,9 17,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 22,9 30,2 9,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 14,7 26,9 5,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 12,9 29,6 25,1
R Cultuur, sport en recreatie 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 54,1 34,0 8,3
R Cultuur, sport en recreatie 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 48,9 29,9 3,0
R Cultuur, sport en recreatie 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 50,1 38,6 -5,5
R Cultuur, sport en recreatie 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 67,2 25,5 18,3
R Cultuur, sport en recreatie 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 58,3 38,5 21,1
S Overige dienstverlening 5 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 9,0 9,9 1,7
S Overige dienstverlening 5 tot 20 werkzame personen 2021 3e kwartaal 5,1 6,0 -3,6
S Overige dienstverlening 20 tot 50 werkzame personen 2021 3e kwartaal 11,0 5,8 -11,1
S Overige dienstverlening 50 tot 100 werkzame personen 2021 3e kwartaal 9,8 13,5 15,5
S Overige dienstverlening 100 of meer werkzame personen 2021 3e kwartaal 15,7 19,1 13,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 augustus 2021:
De uitkomsten van het 3e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2021, verschijnt naar verwachting medio november 2021.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.