Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Nederland 27,6 18,3 3,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Nederland 6,8 11,8 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Nederland 15,7 8,0 -0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Nederland 2,0 9,4 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Nederland -54,3 -23,4 -27,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Groningen (PV) 25,3 14,8 -2,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Groningen (PV) -2,2 1,0 -2,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Groningen (PV) 14,5 5,0 -8,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Groningen (PV) 4,8 2,8 -4,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Groningen (PV) -48,1 -21,6 -24,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Fryslân (PV) 24,4 13,5 -0,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Fryslân (PV) 15,9 11,0 4,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Fryslân (PV) 8,6 -1,1 -9,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Fryslân (PV) -1,9 1,2 -0,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Fryslân (PV) -44,2 -18,9 -23,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Drenthe (PV) 34,5 22,9 -1,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Drenthe (PV) -2,4 9,1 0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Drenthe (PV) 7,2 -4,2 -7,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Drenthe (PV) -5,5 4,5 -9,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Drenthe (PV) -50,4 -25,6 -28,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Overijssel (PV) 31,1 19,5 5,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Overijssel (PV) 9,2 14,3 8,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Overijssel (PV) 11,1 9,7 3,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Overijssel (PV) -2,1 9,1 8,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Overijssel (PV) -60,2 -24,5 -27,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Flevoland (PV) 15,3 8,1 0,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Flevoland (PV) -3,1 12,1 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Flevoland (PV) 16,8 6,6 -6,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Flevoland (PV) -3,9 10,4 1,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Flevoland (PV) -58,6 -20,3 -31,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Gelderland (PV) 28,1 23,1 7,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Gelderland (PV) 6,7 11,4 8,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Gelderland (PV) 19,5 11,8 4,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Gelderland (PV) 6,3 11,5 9,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Gelderland (PV) -55,3 -22,2 -26,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Utrecht (PV) 27,0 13,1 9,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Utrecht (PV) 3,8 7,8 7,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Utrecht (PV) 21,7 12,8 -1,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Utrecht (PV) -4,5 10,6 10,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Utrecht (PV) -58,9 -28,4 -23,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 31,0 22,5 1,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 10,4 14,1 8,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 14,4 7,0 3,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 4,1 7,1 3,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Noord-Holland (PV) -55,1 -23,4 -31,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 27,3 16,5 0,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 8,1 13,1 7,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 17,5 10,1 -2,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 5,0 9,8 10,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) -51,8 -23,2 -23,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Zeeland (PV) 24,5 16,3 4,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Zeeland (PV) 5,0 8,7 13,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Zeeland (PV) 4,8 3,9 -2,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Zeeland (PV) -8,1 11,1 -3,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Zeeland (PV) -52,1 -17,8 -29,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 24,5 18,4 6,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 6,0 14,2 10,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 20,2 10,6 -0,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 3,3 14,4 9,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) -53,4 -21,1 -27,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal Limburg (PV) 26,8 14,4 -0,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal Limburg (PV) 2,4 5,5 3,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal Limburg (PV) 3,4 -4,8 -3,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal Limburg (PV) -0,9 4,1 -3,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal Limburg (PV) -54,6 -28,3 -28,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en regio. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 augustus 2022:
De resultaten over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio november 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.