Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
58 Uitgeverijen 2020 3e kwartaal -30,9 -2,2 -37,5 -35,4
58 Uitgeverijen 2020 4e kwartaal -2,4 5,7 -37,4 -28,9
58 Uitgeverijen 2021 1e kwartaal -32,2 37,4 -24,6 -20,0
58 Uitgeverijen 2021 2e kwartaal 3,7 4,8 -25,3 -3,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 3e kwartaal 18,4 -11,9 -22,7 2,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 4e kwartaal 3,5 -10,5 -14,8 -29,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 1e kwartaal -40,4 0,4 -3,3 -25,4
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 2e kwartaal -2,2 -1,1 12,2 18,0
60 Radio- en televisieomroepen 2020 3e kwartaal -39,4 -10,7 -35,7 5,7
60 Radio- en televisieomroepen 2020 4e kwartaal 42,0 6,3 10,6 3,5
60 Radio- en televisieomroepen 2021 1e kwartaal -32,8 13,2 15,7 -4,0
60 Radio- en televisieomroepen 2021 2e kwartaal 18,5 13,3 12,9 22,8
61 Telecommunicatie 2020 3e kwartaal 3,8 30,8 -48,8 -30,8
61 Telecommunicatie 2020 4e kwartaal 3,9 -1,4 -45,0 -29,2
61 Telecommunicatie 2021 1e kwartaal -26,8 1,8 -40,1 -31,1
61 Telecommunicatie 2021 2e kwartaal 6,4 0,0 -38,3 -29,5
62 IT-dienstverlening 2020 3e kwartaal -4,6 -6,6 7,0 -7,8
62 IT-dienstverlening 2020 4e kwartaal 14,1 1,4 9,8 -3,7
62 IT-dienstverlening 2021 1e kwartaal 13,5 14,0 19,7 -6,9
62 IT-dienstverlening 2021 2e kwartaal 12,9 1,1 31,0 2,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 3e kwartaal 11,4 -14,9 10,7 -6,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 4e kwartaal 29,3 0,4 18,7 7,7
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 1e kwartaal 16,5 7,6 28,1 4,8
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 2e kwartaal 26,7 -1,2 36,3 5,9
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal 9,9 22,5 5,2 -13,5
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 4e kwartaal -2,4 3,5 2,5 -9,7
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal -5,0 2,1 0,1 -5,0
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021 2e kwartaal 3,6 -3,3 2,3 -2,3
69 Juridische diensten en administratie 2020 3e kwartaal -24,2 10,0 2,2 -12,9
69 Juridische diensten en administratie 2020 4e kwartaal 33,1 22,4 2,5 -3,3
69 Juridische diensten en administratie 2021 1e kwartaal 25,2 24,3 7,4 0,1
69 Juridische diensten en administratie 2021 2e kwartaal -10,3 -3,5 9,7 10,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 3e kwartaal -0,6 -6,5 0,5 -4,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 4e kwartaal 19,7 -9,9 11,6 -6,0
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 1e kwartaal 6,6 10,9 19,5 6,6
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 2e kwartaal 18,6 2,1 39,6 17,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 3e kwartaal -9,4 -1,4 -3,3 -5,8
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 4e kwartaal 0,8 0,9 0,7 -10,1
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 1e kwartaal -0,7 32,5 12,2 -5,9
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 2e kwartaal 16,7 8,8 18,1 10,5
72 Research 2020 3e kwartaal 16,2 1,4 16,4 -3,1
72 Research 2020 4e kwartaal 16,4 6,7 9,7 -24,1
72 Research 2021 1e kwartaal -2,4 14,4 32,2 -0,4
72 Research 2021 2e kwartaal 16,9 4,2 40,0 5,2
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 3e kwartaal -10,9 -8,9 -25,2 -6,6
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 4e kwartaal 4,8 -2,8 -16,6 -23,7
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 1e kwartaal -13,8 5,0 4,8 -5,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 2e kwartaal 11,4 -2,7 15,7 -0,1
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 3e kwartaal 9,6 2,2 -2,2 9,7
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 4e kwartaal 2,0 0,4 3,8 -11,5
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 1e kwartaal -9,5 11,4 10,9 -10,4
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 2e kwartaal 8,3 3,6 4,8 5,1
75 Veterinaire dienstverlening 2020 3e kwartaal 35,4 0,0 48,9 -10,8
75 Veterinaire dienstverlening 2020 4e kwartaal 0,4 13,2 18,3 -7,2
75 Veterinaire dienstverlening 2021 1e kwartaal 5,5 78,1 16,4 11,0
75 Veterinaire dienstverlening 2021 2e kwartaal 19,8 9,9 4,9 9,9
77 Verhuur van roerende goederen 2020 3e kwartaal 5,2 -4,8 -8,4 -1,4
77 Verhuur van roerende goederen 2020 4e kwartaal -22,3 -0,5 -12,1 -28,9
77 Verhuur van roerende goederen 2021 1e kwartaal -20,1 -0,7 8,5 -4,2
77 Verhuur van roerende goederen 2021 2e kwartaal 24,4 -1,3 12,6 10,7
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal 14,4 2,8 -3,3 -0,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 4e kwartaal -7,2 12,4 -8,7 -26,4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 1e kwartaal 4,2 41,4 6,4 -0,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 2e kwartaal 49,9 3,9 20,9 33,1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 3e kwartaal 39,6 11,4 -26,4 43,1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 4e kwartaal -60,7 -5,3 -83,9 -45,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021 1e kwartaal -53,9 -8,9 -73,4 -0,3
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021 2e kwartaal 31,1 18,9 -4,5 28,6
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 3e kwartaal -7,5 0,0 0,4 8,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 4e kwartaal -12,3 -0,9 3,9 -16,0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021 1e kwartaal 5,6 63,6 -4,4 -1,6
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021 2e kwartaal 0,5 0,0 2,8 17,5
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 3e kwartaal 13,2 1,5 14,4 7,6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 4e kwartaal -26,5 17,6 -18,0 -38,4
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021 1e kwartaal -5,7 54,1 -2,3 -24,6
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021 2e kwartaal 27,1 7,5 14,4 1,7
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal 4,8 -3,4 12,3 -13,1
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 4e kwartaal 18,8 1,7 23,5 -1,9
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal -2,2 27,9 -3,1 -2,4
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 2e kwartaal 9,3 10,2 14,0 13,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 augustus 2021:
De uitkomsten van het 3e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2021, verschijnt naar verwachting medio november 2021.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.