Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bewerk tabel

Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
De uitkomsten van het 3e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
De uitkomsten voor de bedrijfstak 19-22 Raffinaderijen en chemie voor het derde kwartaal van 2019 waren incorrect. Dit is in deze versie aangepast.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio november 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzenVerkoopprijzen/tarieven komende 3 mndSaldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
58 Uitgeverijen 2019 3e kwartaal -8,9 0,2 4,7 -3,9
58 Uitgeverijen 2019 4e kwartaal 23,5 6,7 -2,8 22,0
58 Uitgeverijen 2020 1e kwartaal -38,3 43,5 -12,1 -25,0
58 Uitgeverijen 2020 2e kwartaal -62,7 -5,8 -52,2 -70,6
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2019 3e kwartaal 11,3 8,0 15,2 0,1
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2019 4e kwartaal 37,6 1,7 12,2 6,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 1e kwartaal -17,9 2,4 -8,0 12,9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 2e kwartaal -83,3 -23,6 -54,2 -87,3
60 Radio- en televisieomroepen 2019 3e kwartaal -27,3 2,6 28,2 1,4
60 Radio- en televisieomroepen 2019 4e kwartaal 44,4 5,3 26,1 4,2
60 Radio- en televisieomroepen 2020 1e kwartaal -8,6 -3,0 18,8 5,4
60 Radio- en televisieomroepen 2020 2e kwartaal -62,8 -15,0 -49,3 -56,0
61 Telecommunicatie 2019 3e kwartaal 5,5 0,6 -50,1 2,3
61 Telecommunicatie 2019 4e kwartaal 8,6 0,6 -47,3 2,2
61 Telecommunicatie 2020 1e kwartaal 5,9 1,0 -45,9 1,5
61 Telecommunicatie 2020 2e kwartaal -33,3 -2,0 -52,5 -38,4
62 IT-dienstverlening 2019 3e kwartaal 25,3 7,0 34,1 3,6
62 IT-dienstverlening 2019 4e kwartaal 37,2 10,2 32,5 15,3
62 IT-dienstverlening 2020 1e kwartaal 24,9 31,5 33,1 10,8
62 IT-dienstverlening 2020 2e kwartaal -36,7 -4,3 -3,8 -46,5
63 Diensten op het gebied van informatie 2019 3e kwartaal 20,4 5,7 20,4 11,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2019 4e kwartaal 21,8 8,1 11,6 11,0
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 1e kwartaal 44,7 18,6 49,2 13,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 2e kwartaal -25,6 -5,5 -1,4 -53,3
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 16,1 16,1 7,5 -4,2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 3,7 -2,3 6,1 -3,3
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal -1,4 5,8 10,2 0,3
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal -35,1 -6,0 -3,2 -46,9
69 Juridische diensten en administratie 2019 3e kwartaal -7,4 12,7 23,3 9,1
69 Juridische diensten en administratie 2019 4e kwartaal 32,9 14,9 13,1 9,0
69 Juridische diensten en administratie 2020 1e kwartaal 39,2 27,5 15,2 15,0
69 Juridische diensten en administratie 2020 2e kwartaal -59,1 -8,9 -25,4 -66,3
70 Holdings en managementadviesbureaus 2019 3e kwartaal 6,9 7,0 26,2 7,0
70 Holdings en managementadviesbureaus 2019 4e kwartaal 34,1 7,0 28,5 6,6
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 1e kwartaal 23,4 27,7 35,4 8,1
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 2e kwartaal -57,2 -14,8 -6,1 -64,6
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2019 3e kwartaal -3,2 0,9 19,0 5,3
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2019 4e kwartaal 25,2 5,8 16,7 -0,4
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 1e kwartaal 4,7 32,9 16,3 0,6
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 2e kwartaal -66,4 -5,2 -25,1 -64,7
72 Research 2019 3e kwartaal 11,0 0,0 34,3 -3,2
72 Research 2019 4e kwartaal 23,1 19,4 36,9 -1,7
72 Research 2020 1e kwartaal -9,0 27,9 43,2 -1,9
72 Research 2020 2e kwartaal -43,5 -9,9 -0,5 -42,1
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2019 3e kwartaal -8,2 0,6 4,8 -8,2
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2019 4e kwartaal 14,9 4,9 -1,9 0,4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 1e kwartaal 8,1 15,9 18,7 1,1
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 2e kwartaal -83,5 -21,6 -33,8 -80,5
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2019 3e kwartaal -2,7 1,6 14,1 2,1
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2019 4e kwartaal 20,0 7,3 6,4 6,2
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 1e kwartaal 26,2 28,3 21,7 11,7
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 2e kwartaal -70,2 -10,5 -21,1 -78,1
75 Veterinaire dienstverlening 2019 3e kwartaal -7,4 4,6 13,9 -4,6
75 Veterinaire dienstverlening 2019 4e kwartaal 2,7 7,1 13,3 0,0
75 Veterinaire dienstverlening 2020 1e kwartaal -4,2 72,4 -4,2 -8,5
75 Veterinaire dienstverlening 2020 2e kwartaal -78,1 9,7 0,4 -85,4
77 Verhuur van roerende goederen 2019 3e kwartaal 7,8 1,6 11,1 0,0
77 Verhuur van roerende goederen 2019 4e kwartaal 4,2 -0,6 4,7 3,9
77 Verhuur van roerende goederen 2020 1e kwartaal 1,2 16,5 21,8 -3,3
77 Verhuur van roerende goederen 2020 2e kwartaal -75,2 -5,7 -38,1 -76,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 3e kwartaal 30,0 15,7 17,1 8,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2019 4e kwartaal -3,9 36,0 12,5 -20,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal 9,1 67,3 -5,0 -9,9
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 2e kwartaal -65,1 -4,3 -37,9 -76,9
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019 3e kwartaal 49,2 19,1 36,9 14,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019 4e kwartaal -26,2 22,6 22,4 2,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 1e kwartaal 26,9 8,0 8,7 11,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 2e kwartaal -100,0 -44,3 -51,8 -99,3
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2019 3e kwartaal 7,1 2,7 27,7 2,5
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2019 4e kwartaal 19,7 30,1 42,1 6,9
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 1e kwartaal 33,5 84,2 32,5 5,7
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 2e kwartaal -52,7 17,4 -7,1 -77,3
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2019 3e kwartaal 12,8 18,3 14,3 5,9
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2019 4e kwartaal 6,9 9,1 4,0 0,4
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 1e kwartaal 19,3 55,8 24,2 14,0
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 2e kwartaal -76,3 -12,8 -35,9 -79,6
82 Overige zakelijke dienstverlening 2019 3e kwartaal -10,1 3,9 -1,8 -3,1
82 Overige zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal 22,2 18,1 16,0 3,9
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal 9,3 38,2 9,6 -1,7
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal -47,5 -20,3 -34,5 -63,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens