Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 4e kwartaal 11,9 10,8 -15,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 4e kwartaal -14,0 -8,2 -35,1
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal 1,0 9,8 8,8
C Industrie 2022 4e kwartaal 10,3 11,4 -16,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 13,8 0,1 -18,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 17,6 -1,4 -18,3
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 4e kwartaal 31,9 -16,2 -46,4
102 Visverwerkende industrie 2022 4e kwartaal 0,0 -19,3 -33,3
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 4e kwartaal -2,4 8,6 -7,6
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 4e kwartaal 42,8 5,6 2,5
105 Zuivelindustrie 2022 4e kwartaal -4,7 -8,2 37,3
106 Meelindustrie 2022 4e kwartaal 71,7 14,2 14,6
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 4e kwartaal 19,6 -5,4 -48,8
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 20,4 11,2 -18,1
109 Diervoederindustrie 2022 4e kwartaal 28,3 -0,2 -9,0
11 Drankenindustrie 2022 4e kwartaal -32,7 24,6 -25,2
12 Tabaksindustrie 2022 4e kwartaal . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 4e kwartaal 17,8 2,1 -18,0
13 Textielindustrie 2022 4e kwartaal 16,9 0,3 -18,9
131 Spinnerijen 2022 4e kwartaal . . .
132 Weverijen 2022 4e kwartaal -9,2 16,2 -59,2
133 Textielveredelingsindustrie 2022 4e kwartaal 19,1 53,6 -65,3
139 Overige textielproductenindustrie 2022 4e kwartaal 19,3 -7,6 -9,2
14 Kledingindustrie 2022 4e kwartaal 11,1 18,8 -18,7
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 4e kwartaal 29,1 3,6 -11,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal -11,7 -4,5 -28,8
16 Houtindustrie 2022 4e kwartaal -15,7 3,7 -7,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 4e kwartaal 16,6 19,7 -13,4
17 Papierindustrie 2022 4e kwartaal 9,4 12,1 -13,9
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 4e kwartaal -6,1 9,7 -29,5
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 4e kwartaal 13,4 12,7 -9,9
18 Grafische industrie 2022 4e kwartaal 27,0 30,8 -12,7
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 4e kwartaal 27,6 31,4 -12,4
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 4e kwartaal -7,6 -5,3 -31,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 4e kwartaal -10,1 2,5 -17,5
19 Aardolie-industrie 2022 4e kwartaal 1,1 14,2 13,3
20 Chemische industrie 2022 4e kwartaal -15,1 1,5 -21,8
201 Basischemie 2022 4e kwartaal -22,0 4,7 -17,9
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022 4e kwartaal . . .
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 4e kwartaal -5,0 -8,7 -34,6
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022 4e kwartaal 11,6 -1,6 -4,6
205 Overige chemische productenindustrie 2022 4e kwartaal -16,9 0,1 -20,2
206 Synthetische vezelindustrie 2022 4e kwartaal -3,3 0,9 -71,1
21 Farmaceutische industrie 2022 4e kwartaal 17,7 19,4 8,9
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 4e kwartaal -18,1 -5,9 -29,3
221 Rubberproductenindustrie 2022 4e kwartaal -24,1 20,6 -57,5
222 Kunststofproductenindustrie 2022 4e kwartaal -17,6 -8,3 -26,7
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal -9,1 -9,6 -42,6
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 4e kwartaal 4,2 -3,9 -13,0
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022 4e kwartaal -18,8 -6,7 -48,9
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022 4e kwartaal -5,6 -0,3 -83,7
234 Overige keramische industrie 2022 4e kwartaal 13,8 -5,2 -14,3
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022 4e kwartaal . . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 4e kwartaal -10,3 -19,5 -42,2
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 4e kwartaal -4,1 16,1 -24,9
239 Overige minerale productenindustrie 2022 4e kwartaal -44,8 -6,3 -66,9
24-30, 33 Metalektro 2022 4e kwartaal 16,9 19,9 -14,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 4e kwartaal -0,3 8,6 -26,0
24 Basismetaalindustrie 2022 4e kwartaal -6,3 -1,5 -67,1
241 IJzer- en staalindustrie 2022 4e kwartaal -0,9 0,3 -97,2
242 Stalen buizenindustrie 2022 4e kwartaal 19,6 16,3 -39,2
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022 4e kwartaal 33,0 0,5 -22,3
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022 4e kwartaal -18,3 -9,8 -36,0
245 Metaalgieterijen 2022 4e kwartaal -47,6 -11,1 -48,5
25 Metaalproductenindustrie 2022 4e kwartaal 1,2 11,2 -15,6
251 Metalen bouwproductenindustrie 2022 4e kwartaal 1,2 10,8 -18,2
252 Tankbouw en cv-industrie 2022 4e kwartaal 14,7 26,5 -20,3
253 Stoomketelindustrie 2022 4e kwartaal . . .
254 Wapen- en munitie-industrie 2022 4e kwartaal . . .
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022 4e kwartaal 14,9 15,8 -16,9
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2022 4e kwartaal 2,5 15,8 -12,4
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2022 4e kwartaal -12,3 7,0 -39,4
259 Overige metaalproductenindustrie 2022 4e kwartaal -10,4 -2,4 -5,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 4e kwartaal 30,1 30,3 -10,1
26 Elektrotechnische industrie 2022 4e kwartaal 42,3 13,0 -2,0
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2022 4e kwartaal 14,9 19,6 12,8
262 Computerindustrie 2022 4e kwartaal 19,5 -5,5 -28,6
263 Communicatieapparatenindustrie 2022 4e kwartaal 12,1 5,2 -46,8
264 Consumentenelektronicaindustrie 2022 4e kwartaal 43,0 40,1 54,5
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2022 4e kwartaal 44,5 49,7 30,5
266 Elektromedische apparatenindustrie 2022 4e kwartaal 82,7 -69,3 -72,6
267 Optische instrumentenindustrie 2022 4e kwartaal 39,1 28,2 -29,5
268 Industrie van informatiedragers 2022 4e kwartaal . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2022 4e kwartaal 29,2 20,5 -41,4
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2022 4e kwartaal 23,1 3,7 -14,9
272 Accu- en batterijenindustrie 2022 4e kwartaal . . .
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2022 4e kwartaal 32,9 37,8 -37,5
274 Elektrische verlichtingsindustrie 2022 4e kwartaal 12,3 14,0 -70,2
275 Huishoudelijke apparatenindustrie 2022 4e kwartaal 28,7 -0,8 -62,4
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2022 4e kwartaal 50,9 54,8 -39,1
28 Machine-industrie 2022 4e kwartaal 26,9 37,5 -4,7
281 Motoren-, pompen- e.d. industrie 2022 4e kwartaal 25,6 28,5 -36,9
282 Overige machine-industrie algemeen 2022 4e kwartaal 26,1 23,2 -15,5
283 Landbouwmachine-industrie 2022 4e kwartaal 18,4 27,4 -4,7
284 Gereedschapswerktuigenindustrie 2022 4e kwartaal -1,5 40,8 16,7
289 Overige machine-industrie specifiek 2022 4e kwartaal 31,0 53,6 11,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal 12,4 8,3 -4,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022 4e kwartaal 10,0 4,1 -8,8
291 Autoindustrie 2022 4e kwartaal 2,6 1,6 17,6
292 Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 2022 4e kwartaal 16,6 10,7 -38,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De uitkomsten van het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.