Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (megawatt)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021 2.095 81 10.420
Warmtepompen; totaal Woningen 2021 1.558 26 5.411
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 537 55 5.008
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 215 78 1.865
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2021 139 23 771
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 77 55 1.094
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2021 133 11 755
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2021 127 11 596
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 6 0 159
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2021 82 66 1.109
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2021 12 11 175
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 70 55 934
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021 1.880 3 8.555
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2021 1.420 3 4.640
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 460 0 3.915
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2021 1.493 0 6.767
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2021 1.148 0 3.495
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 345 0 3.271
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2021 387 3 1.788
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2021 271 3 1.145
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021 115 0 643
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.