Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden Uitgaven Aankopen van goederen en diensten (mld euro)
2020 december 0,1
2021 januari** 0,0
2021 februari** 0,2
2021 maart** 0,0
2021 april** 0,0
2021 mei** 0,0
2021 juni** 0,1
2021 juli** 0,0
2021 augustus** 0,0
2021 september** 0,0
2021 oktober* 0,0
2021 november* 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober en november 2021 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2021 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 december 2021:
Cijfers over november 2021 zijn beschikbaar.
De status van de cijfers over juli, augustus en september 2021 is veranderd in nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Uitgaven door de socialezekerheidsfondsen.
Aankopen van goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn gekocht.