Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden Uitgaven Aankopen van goederen en diensten (mld euro)
2021 juli** 0,0
2021 augustus** 0,0
2021 september** 0,0
2021 oktober** 0,0
2021 november** 0,0
2021 december** 0,0
2022 januari** 0,1
2022 februari** 0,3
2022 maart** 0,0
2022 april* 0,0
2022 mei* 0,0
2022 juni* 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over april, mei en juni 2022 hebben de status voorlopig. De cijfers over 2021, januari, februari en maart 2022 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 29 juli 2022:
Cijfers over juni 2022 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Uitgaven door de socialezekerheidsfondsen.
Aankopen van goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn gekocht.