Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden Inkomsten Wettelijke sociale premies (mld euro)
2020 maart** 5,9
2020 april** 5,7
2020 mei** 8,0
2020 juni** 10,9
2020 juli** 7,4
2020 augustus** 7,9
2020 september** 6,9
2020 oktober* 6,9
2020 november* 6,8
2020 december* 4,8
2021 januari* 8,7
2021 februari* 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober, november, december 2020, januari en februari 2021 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
Cijfers over februari 2021 zijn beschikbaar.
De cijfers over januari 2021 zijn gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de socialezekerheidsfondsen.
Wettelijke sociale premies
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers.
Premies die niet ten laste van werkgevers komen betreft het deel dat de huishoudens als werknemer, zelfstandige of niet-werkenden afdragen. Niet-werkenden betalen bijvoorbeeld sociale premies die geheven worden over hun sociale uitkering.
Premies ten laste van werkgevers betreft het deel dat de huishoudens via de werkgevers afdragen.