Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden Inkomsten Ontvangen rente (mld euro) Uitgaven Beloning van werknemers (mld euro) Uitgaven Aankopen van goederen en diensten (mld euro)
2020 maart** 0,0 0,2 0,2
2020 april** 0,0 0,1 0,1
2020 mei** 0,0 0,2 0,1
2020 juni** 0,0 0,2 0,1
2020 juli** 0,0 0,1 0,1
2020 augustus** 0,0 0,1 0,0
2020 september** 0,0 0,1 0,0
2020 oktober* 0,0 0,1 0,0
2020 november* 0,0 0,1 0,0
2020 december* 0,0 0,1 0,1
2021 januari* 0,0 0,2 0,0
2021 februari* 0,0 0,1 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober, november, december 2020, januari en februari 2021 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
Cijfers over februari 2021 zijn beschikbaar.
De cijfers over januari 2021 zijn gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de socialezekerheidsfondsen.
Ontvangen rente
Bedrag ontvangen van personen of instellingen voor het ter beschikking stellen van kredieten.
Uitgaven
Uitgaven door de socialezekerheidsfondsen.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn.
Aankopen van goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn gekocht.