Energieverbruik sector vervoer; energiedragers, 1955 - 2013 2e kwartaal

Energieverbruik sector vervoer; energiedragers, 1955 - 2013 2e kwartaal

Energiedragers Perioden Energieverbruik in de sector vervoer (PJ)
Totaal energiedragers 2013 2e kwartaal* 120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het verbruik van energie weer door bedrijven in de sector vervoer. De sector vervoer omvat alle bedrijven die vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht verzorgen. In deze tabel wordt vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, het gebruik van landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen niet meegeteld. Het energieverbruik wordt uitgesplitst naar energiedrager, zoals bijvoorbeeld aardolieproducten, aardgas en elektriciteit.

Gegevens beschikbaar:
Van 1955 per jaar en vanaf 1999 per jaar en per kwartaal tot en met 2013 2e kwartaal.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2012 zijn definitief. De gegevens over 2013 1e kwartaal en 2013 2e kwartaal zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 februari 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik in de sector vervoer
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven in de sector vervoer in Nederland.

De sector vervoer omvat alle vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht.

Vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer.