Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gedetineerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 29.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 9.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 19.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 5.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 13.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko 2021 3.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije 2021 1.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2021 2.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 2.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 4.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 60
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2021 4.560
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2021 1.120
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.430
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 660
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.780
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Marokko 2021 950
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Turkije 2021 280
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Suriname 2021 290
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 340
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 920
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2021 17.340
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2021 5.250
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2021 12.060
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 3.930
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 8.130
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Marokko 2021 2.270
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Turkije 2021 900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2021 1.240
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.210
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 2.520
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 30
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2021 6.850
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2021 3.150
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.680
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 1.190
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.490
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Marokko 2021 430
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Turkije 2021 330
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Suriname 2021 620
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 490
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 630
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 20
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2021 580
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2021 350
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2021 230
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 2021 90
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 2021 140
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Marokko 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Turkije 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2021 60
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 40
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2021 40
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Nederlandse achtergrond 2021 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Met migratieachtergrond 2021 30
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Westerse migratieachtergrond 2021 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Niet-westerse migratieachtergrond 2021 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Marokko 2021 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Turkije 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Suriname 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Onbekende migratieachtergrond 2021 10
Mannen Totaal Totaal 2021 27.510
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 9.180
Mannen Totaal Met migratieachtergrond 2021 18.270
Mannen Totaal Westerse migratieachtergrond 2021 5.420
Mannen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2021 12.860
Mannen Totaal Marokko 2021 3.570
Mannen Totaal Turkije 2021 1.470
Mannen Totaal Suriname 2021 2.050
Mannen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.890
Mannen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 3.880
Mannen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2021 50
Mannen 18 tot 25 jaar Totaal 2021 4.350
Mannen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2021 1.050
Mannen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2021 3.290
Mannen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 600
Mannen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 2.690
Mannen 18 tot 25 jaar Marokko 2021 930
Mannen 18 tot 25 jaar Turkije 2021 270
Mannen 18 tot 25 jaar Suriname 2021 280
Mannen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 320
Mannen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 890
Mannen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 10
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal 2021 16.280
Mannen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2021 4.900
Mannen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2021 11.350
Mannen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2021 3.660
Mannen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2021 7.690
Mannen 25 tot 45 jaar Marokko 2021 2.210
Mannen 25 tot 45 jaar Turkije 2021 870
Mannen 25 tot 45 jaar Suriname 2021 1.140
Mannen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2021 1.090
Mannen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2021 2.380
Mannen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021 30
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal 2021 6.330
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die in een verslagjaar in detentie hebben gezeten, ongeacht de duur van de detentie. Zowel veroordeelde gedetineerden als personen die in voorlopige hechtenis zaten tellen mee als gedetineerde. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers en de procentuele verdeling daarvan zien. Van personen die niet voorkomen in de bevolkingsregistratie van Nederlandse gemeenten ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2022 komen in het derde kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden
Alle uniek geregistreerde personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.