Arbeidsdeelname; kerncijfers


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 13.015 9.267 8.953 7.475 5.552 1.923 1.477 1.101 344 33 0 4.395 1.619 945 674 2.777 1.252 1.524 4.557 314 3,4 3.749 71,2 68,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2019 3.623 1.903 1.793 1.553 923 630 239 175 55 10 0 1.072 634 433 201 438 230 208 721 111 5,8 1.720 52,5 49,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2019 4.962 3.699 3.580 3.032 2.248 784 548 401 133 14 0 1.848 680 357 323 1.168 578 590 1.732 118 3,2 1.263 74,5 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2019 4.231 3.540 3.459 2.797 2.315 481 663 505 150 8 0 1.425 293 149 144 1.132 426 706 2.035 81 2,3 691 83,7 81,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2019 200 125 120 93 66 28 27 20 6 1 0 50 12 6 6 38 18 20 70 5 3,8 75 62,6 60,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2019 2.115 1.480 1.381 1.311 422 890 70 63 3 4 0 1.081 798 587 211 283 136 148 300 100 6,7 634 70,0 65,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2019 987 627 569 548 126 422 21 19 1 1 0 507 418 331 87 89 42 46 62 58 9,2 361 63,5 57,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2019 883 670 637 600 220 380 36 33 2 2 0 473 324 219 106 148 74 75 164 33 5,0 213 75,9 72,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2019 232 177 168 158 73 85 11 10 1 1 0 98 54 37 17 44 18 26 71 8 4,6 55 76,1 72,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Weet niet of onbekend 2019 12 7 7 5 2 3 1 1 0 0 0 4 2 1 1 2 1 1 3 1 . 5 . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2019 4.219 3.720 3.617 3.101 2.447 654 516 384 122 10 0 1.472 281 105 176 1.191 495 696 2.145 104 2,8 499 88,2 85,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2019 579 407 383 321 226 96 62 45 16 1 0 153 45 19 26 108 53 54 231 24 5,9 171 70,4 66,2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2019 1.582 1.394 1.354 1.167 916 251 186 137 45 5 0 597 140 49 91 457 215 242 757 41 2,9 188 88,1 85,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2019 1.992 1.867 1.830 1.572 1.280 292 258 195 59 4 0 703 93 36 57 609 219 391 1.128 37 2,0 125 93,7 91,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Weet niet of onbekend 2019 66 52 50 40 25 15 10 8 2 0 0 20 3 2 2 17 7 9 30 2 3,4 15 77,8 75,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Totaal 2019 6.682 4.066 3.955 3.063 2.683 380 892 654 219 19 0 1.843 540 253 287 1.302 622 681 2.112 111 2,7 2.616 60,9 59,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 1 Laag onderwijsniveau 2019 2.057 869 840 684 571 113 156 111 38 7 0 412 171 83 88 242 134 108 428 29 3,3 1.188 42,2 40,8
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 2 Middelbaar onderwijsniveau 2019 2.497 1.634 1.590 1.265 1.112 153 325 232 86 8 0 779 216 90 126 563 290 274 811 44 2,7 862 65,5 63,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar 3 Hoog onderwijsniveau 2019 2.007 1.496 1.461 1.067 962 104 394 300 91 4 0 624 146 77 69 478 189 290 837 35 2,4 511 74,6 72,8
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Weet niet of onbekend 2019 121 66 64 48 38 10 16 11 4 1 0 27 8 4 4 19 9 10 37 2 3,7 55 54,8 52,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens