Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2013) '94-'13

Eindbeslissing Soort misdrijf Periode Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Totaal eindbeslissingen 1.2 Bedrog 2013* 945 245 115 55 50 30
Totaal eindbeslissingen 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* 125 25 5 10 5 5
Onbevoegdverklaring van de rechter 1.2 Bedrog 2013* - - - - - -
Onbevoegdverklaring van de rechter 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* - - - - - -
Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie 1.2 Bedrog 2013* 5 5 0 0 - -
Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* 0 0 0 - - -
Schorsing van de vervolging 1.2 Bedrog 2013* - - - - - -
Schorsing van de vervolging 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* - - - - - -
Vrijspraak 1.2 Bedrog 2013* 145 35 15 10 10 0
Vrijspraak 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* 15 5 5 0 - -
Ontslag rechtsvervolging met maatregel 1.2 Bedrog 2013* - - - - - -
Ontslag rechtsvervolging met maatregel 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* - - - - - -
Ontslag rechtsvervolging zonder maatr. 1.2 Bedrog 2013* 5 5 5 - - -
Ontslag rechtsvervolging zonder maatr. 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* - - - - - -
Schuldigverklaring met straf 1.2 Bedrog 2013* 765 195 90 40 40 25
Schuldigverklaring met straf 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* 100 20 0 10 5 5
Schuldigverklaring zonder straf 1.2 Bedrog 2013* 25 5 0 0 - 0
Schuldigverklaring zonder straf 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* 10 - - - - -
Onbekend 1.2 Bedrog 2013* - - - - - -
Onbekend 1.2.3 Bedrog (overig) 2013* - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, eindbeslissing, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2013.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
25 grote gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond
van het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in
deze tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek: 'De kracht van de
stad'. A.O. Verweij, E.J. Latuheru (ISEO/EUR). Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de 4
grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht).
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht