Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Lidmaatschap van verenigingen Politieke partij (%) Vrijwilligerswerk Politieke organisatie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Radio, televisie of krant ingeschakeld (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Politieke organisatie ingeschakeld (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan bijeenkomst overheid (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Contact opgenomen met politicus (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan actiegroep (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan protestactie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan handtekeningenactie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan politieke actie via internet (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Anders (%) Politieke interesse Zeer geïnteresseerd (%) Politieke interesse Tamelijk geïnteresseerd (%) Politieke interesse Weinig geïnteresseerd (%) Politieke interesse Niet geïnteresseerd (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2021 4,2 1,1 20,0 3,5 5,7 8,0 3,5 6,0 29,0 11,5 5,6 13,0 42,0 28,0 17,0
Totaal persoonskenmerken Ondergrens 95%-interval 2021 3,8 0,9 19,0 3,1 5,1 7,4 3,1 5,4 27,8 10,7 5,0 12,2 40,8 26,8 16,0
Totaal persoonskenmerken Bovengrens 95%-interval 2021 4,6 1,3 21,0 3,9 6,3 8,6 3,9 6,6 30,2 12,3 6,2 13,8 43,2 29,2 18,0
Geslacht: mannen Waarde 2021 5,4 1,4 21,1 4,4 7,0 10,5 3,7 5,4 26,5 12,8 6,6 17,2 44,9 23,7 14,2
Geslacht: mannen Ondergrens 95%-interval 2021 4,6 1,0 19,7 3,6 6,0 9,3 3,1 4,6 24,9 11,6 5,8 15,8 43,1 22,1 13,0
Geslacht: mannen Bovengrens 95%-interval 2021 6,2 1,8 22,5 5,2 8,0 11,7 4,3 6,2 28,1 14,0 7,4 18,6 46,7 25,3 15,4
Geslacht: vrouwen Waarde 2021 3,1 0,7 18,9 2,6 4,4 5,6 3,4 6,6 31,5 10,2 4,6 8,8 39,2 32,3 19,7
Geslacht: vrouwen Ondergrens 95%-interval 2021 2,5 0,5 17,5 2,0 3,6 4,8 2,8 5,8 29,9 9,2 3,8 7,8 37,4 30,7 18,3
Geslacht: vrouwen Bovengrens 95%-interval 2021 3,7 0,9 20,3 3,2 5,2 6,4 4,0 7,4 33,1 11,2 5,4 9,8 41,0 33,9 21,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2021 2,3 0,8 22,7 3,2 3,8 3,7 3,8 11,3 37,2 15,8 5,9 11,1 36,0 32,3 20,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 1,3 0,2 19,6 1,8 2,4 2,3 2,4 8,9 33,5 13,1 4,1 9,1 32,9 29,4 18,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 3,3 1,4 25,8 4,6 5,2 5,1 5,2 13,7 40,9 18,5 7,7 13,1 39,1 35,2 23,1
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2021 3,7 1,4 23,5 4,0 4,1 6,0 3,5 8,4 32,6 12,9 5,1 10,7 40,6 28,6 20,2
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,5 0,6 20,8 2,8 2,9 4,4 2,3 6,6 29,7 10,7 3,7 8,7 37,7 25,9 17,7
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 4,9 2,2 26,2 5,2 5,3 7,6 4,7 10,2 35,5 15,1 6,5 12,7 43,5 31,3 22,7
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2021 4,1 1,3 21,5 3,3 5,7 9,4 2,5 5,4 30,2 11,5 5,3 10,3 43,4 29,3 17,1
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,7 0,5 18,8 2,1 4,1 7,4 1,5 4,0 27,3 9,5 3,9 8,3 40,3 26,4 14,7
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 5,5 2,1 24,2 4,5 7,3 11,4 3,5 6,8 33,1 13,5 6,7 12,3 46,5 32,2 19,5
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2021 3,4 0,6 20,2 3,2 6,9 9,4 3,9 5,9 31,4 13,9 6,0 13,0 45,4 28,4 13,2
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,2 0,2 17,8 2,2 5,3 7,6 2,7 4,5 28,7 11,7 4,6 11,0 42,5 25,7 11,2
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 4,6 1,0 22,6 4,2 8,5 11,2 5,1 7,3 34,1 16,1 7,4 15,0 48,3 31,1 15,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 4,9 1,3 20,3 3,8 6,7 10,2 4,2 5,7 30,5 11,7 7,4 14,7 43,6 27,2 14,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 3,5 0,7 17,9 2,6 5,1 8,4 3,0 4,3 27,8 9,7 5,8 12,5 40,7 24,5 12,3
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 6,3 1,9 22,7 5,0 8,3 12,0 5,4 7,1 33,2 13,7 9,0 16,9 46,5 29,9 16,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 6,7 1,6 17,6 4,2 7,2 10,1 4,2 4,0 24,2 8,5 6,0 15,8 44,0 23,7 16,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 4,9 0,8 15,1 2,8 5,4 8,1 2,8 2,6 21,5 6,7 4,4 13,4 40,7 20,8 14,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 8,5 2,4 20,1 5,6 9,0 12,1 5,6 5,4 26,9 10,3 7,6 18,2 47,3 26,6 19,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 5,0 0,1 11,2 2,4 4,6 4,9 2,1 1,1 12,9 4,2 2,1 16,9 40,0 25,7 17,3
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 3,2 0,0 8,7 1,2 3,0 3,1 0,9 0,3 10,4 2,6 0,9 14,0 36,1 22,2 14,4
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 6,8 0,3 13,7 3,6 6,2 6,7 3,3 1,9 15,4 5,8 3,3 19,8 43,9 29,2 20,2
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2021 4,5 1,1 19,0 3,8 6,1 8,6 3,4 5,5 30,4 11,0 5,7 12,9 44,1 28,0 15,0
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2021 3,9 0,9 17,8 3,2 5,5 7,8 2,8 4,9 29,0 10,0 5,1 11,9 42,7 26,8 14,0
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2021 5,1 1,3 20,2 4,4 6,7 9,4 4,0 6,1 31,8 12,0 6,3 13,9 45,5 29,2 16,0
Migratieachtergrond: westers Waarde 2021 5,2 1,4 25,7 3,4 6,1 8,0 5,4 8,8 27,7 13,9 7,6 15,0 40,5 28,2 16,3
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2021 3,6 0,6 22,4 2,0 4,3 6,0 3,6 6,6 24,4 11,4 5,6 12,5 37,0 24,9 13,6
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2021 6,8 2,2 29,0 4,8 7,9 10,0 7,2 11,0 31,0 16,4 9,6 17,5 44,0 31,5 19,0
Migratieachtergrond: niet-westers Waarde 2021 1,7 0,8 21,0 1,4 2,7 4,2 2,7 7,0 21,9 12,1 3,4 11,7 30,5 28,1 29,6
Migratieachtergrond: niet-westers Ondergrens 95%-interval 2021 0,7 0,2 18,1 0,6 1,5 2,8 1,5 5,2 19,0 9,7 2,0 9,5 27,4 25,0 26,5
Migratieachtergrond: niet-westers Bovengrens 95%-interval 2021 2,7 1,4 23,9 2,2 3,9 5,6 3,9 8,8 24,8 14,5 4,8 13,9 33,6 31,2 32,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2021 1,5 0,6 11,3 1,3 0,9 3,1 1,7 0,5 6,2 3,3 1,0 5,9 19,3 33,4 41,5
Onderwijsniveau: basisonderwijs Ondergrens 95%-interval 2021 0,3 0,0 8,0 0,1 0,0 1,3 0,3 0,0 3,7 1,3 0,0 3,7 15,6 28,9 36,8
Onderwijsniveau: basisonderwijs Bovengrens 95%-interval 2021 2,7 1,4 14,6 2,5 1,9 4,9 3,1 1,3 8,7 5,3 2,0 8,1 23,0 37,9 46,2
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Waarde 2021 2,1 0,1 14,0 1,4 1,6 3,9 0,9 2,4 12,5 4,6 2,1 8,2 32,6 31,4 27,8
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Ondergrens 95%-interval 2021 1,3 0,0 11,8 0,6 0,8 2,7 0,3 1,4 10,5 3,4 1,3 6,6 30,1 28,9 25,3
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Bovengrens 95%-interval 2021 2,9 0,3 16,2 2,2 2,4 5,1 1,5 3,4 14,5 5,8 2,9 9,8 35,1 33,9 30,3
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2021 3,8 0,7 19,2 3,0 4,9 7,1 2,6 4,5 27,5 11,5 5,0 10,6 43,0 31,7 14,7
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Ondergrens 95%-interval 2021 3,0 0,3 17,6 2,2 4,1 6,1 2,0 3,7 25,7 10,1 4,0 9,4 41,0 29,7 13,3
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Bovengrens 95%-interval 2021 4,6 1,1 20,8 3,8 5,7 8,1 3,2 5,3 29,3 12,9 6,0 11,8 45,0 33,7 16,1
Onderwijsniveau: hbo Waarde 2021 5,6 2,0 23,7 5,0 7,8 9,8 5,7 10,1 39,1 14,5 8,2 16,6 49,4 24,9 9,1
Onderwijsniveau: hbo Ondergrens 95%-interval 2021 4,4 1,2 21,5 3,8 6,4 8,2 4,5 8,5 36,7 12,7 6,8 14,8 46,9 22,7 7,7
Onderwijsniveau: hbo Bovengrens 95%-interval 2021 6,8 2,8 25,9 6,2 9,2 11,4 6,9 11,7 41,5 16,3 9,6 18,4 51,9 27,1 10,5
Onderwijsniveau: wo Waarde 2021 7,6 2,0 25,3 5,8 11,8 15,1 6,4 10,2 47,3 18,9 9,6 24,0 52,6 16,8 6,7
Onderwijsniveau: wo Ondergrens 95%-interval 2021 5,8 1,0 22,4 4,2 9,6 12,7 4,8 8,2 44,0 16,4 7,6 21,1 49,3 14,3 4,9
Onderwijsniveau: wo Bovengrens 95%-interval 2021 9,4 3,0 28,2 7,4 14,0 17,5 8,0 12,2 50,6 21,4 11,6 26,9 55,9 19,3 8,5
Positie in huishouden: alleenstaande Waarde 2021 5,2 1,4 18,2 4,3 5,8 8,5 3,8 7,6 28,7 11,6 6,6 15,2 42,2 26,7 15,8
Positie in huishouden: alleenstaande Ondergrens 95%-interval 2021 4,0 0,8 16,2 3,3 4,6 7,1 2,8 6,2 26,3 10,0 5,2 13,2 39,7 24,3 13,8
Positie in huishouden: alleenstaande Bovengrens 95%-interval 2021 6,4 2,0 20,2 5,3 7,0 9,9 4,8 9,0 31,1 13,2 8,0 17,2 44,7 29,1 17,8
Positie in huishouden: eenouder Waarde 2021 2,1 1,3 18,8 3,0 3,1 7,1 4,6 7,4 34,0 11,2 4,3 9,1 36,5 32,7 21,8
Positie in huishouden: eenouder Ondergrens 95%-interval 2021 0,1 0,0 13,5 0,6 0,7 3,6 1,9 3,9 27,7 6,9 1,6 5,2 30,0 26,4 16,3
Positie in huishouden: eenouder Bovengrens 95%-interval 2021 4,1 2,7 24,1 5,4 5,5 10,6 7,3 10,9 40,3 15,5 7,0 13,0 43,0 39,0 27,3
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Waarde 2021 3,9 0,7 21,6 3,0 6,4 8,5 3,1 4,8 30,0 11,5 5,4 11,3 42,2 30,1 16,4
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,9 0,3 19,6 2,2 5,2 7,1 2,3 3,8 27,8 9,9 4,4 9,9 39,8 27,9 14,6
Positie in huishouden: lid van ouderpaar Bovengrens 95%-interval 2021 4,9 1,1 23,6 3,8 7,6 9,9 3,9 5,8 32,2 13,1 6,4 12,7 44,6 32,3 18,2
Positie in huish.: lid paar geen ouder Waarde 2021 5,0 1,0 19,5 3,9 5,8 8,6 3,8 5,2 27,3 10,2 5,3 14,1 45,7 25,2 14,9
Positie in huish.: lid paar geen ouder Ondergrens 95%-interval 2021 4,0 0,6 17,7 3,1 4,8 7,4 3,0 4,2 25,3 8,8 4,3 12,5 43,5 23,2 13,3
Positie in huish.: lid paar geen ouder Bovengrens 95%-interval 2021 6,0 1,4 21,3 4,7 6,8 9,8 4,6 6,2 29,3 11,6 6,3 15,7 47,9 27,2 16,5
Positie in huishouden: kind Waarde 2021 1,7 0,9 18,7 2,0 2,9 3,9 2,7 7,8 29,8 14,1 4,4 10,4 33,7 32,7 23,2
Positie in huishouden: kind Ondergrens 95%-interval 2021 0,7 0,3 15,4 0,8 1,5 2,3 1,3 5,6 25,9 11,2 2,6 8,2 30,4 29,4 20,3
Positie in huishouden: kind Bovengrens 95%-interval 2021 2,7 1,5 22,0 3,2 4,3 5,5 4,1 10,0 33,7 17,0 6,2 12,6 37,0 36,0 26,1
Positie in huishouden: overig lid Waarde 2021 5,4 2,5 27,2 3,3 8,4 6,8 3,0 7,4 33,7 17,4 8,0 15,2 39,1 24,3 21,4
Positie in huishouden: overig lid Ondergrens 95%-interval 2021 2,1 0,3 20,5 0,6 4,3 3,1 0,5 3,7 26,8 11,9 4,1 9,9 32,0 18,0 15,3
Positie in huishouden: overig lid Bovengrens 95%-interval 2021 8,7 4,7 33,9 6,0 12,5 10,5 5,5 11,1 40,6 22,9 11,9 20,5 46,2 30,6 27,5
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk Waarde 2021 5,1 1,3 23,2 3,8 6,1 8,3 4,9 10,4 35,9 15,4 6,5 16,0 42,4 25,3 16,3
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk Ondergrens 95%-interval 2021 4,1 0,7 21,0 2,8 4,9 6,9 3,9 8,8 33,5 13,6 5,3 14,2 40,0 23,1 14,5
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk Bovengrens 95%-interval 2021 6,1 1,9 25,4 4,8 7,3 9,7 5,9 12,0 38,3 17,2 7,7 17,8 44,8 27,5 18,1
Stedelijkheid: sterk stedelijk Waarde 2021 4,5 1,1 19,4 3,5 5,5 7,4 2,9 5,9 29,2 11,8 5,2 12,6 43,4 27,6 16,3
Stedelijkheid: sterk stedelijk Ondergrens 95%-interval 2021 3,5 0,7 17,6 2,7 4,5 6,2 2,1 4,9 27,2 10,4 4,2 11,2 41,2 25,6 14,7
Stedelijkheid: sterk stedelijk Bovengrens 95%-interval 2021 5,5 1,5 21,2 4,3 6,5 8,6 3,7 6,9 31,2 13,2 6,2 14,0 45,6 29,6 17,9
Stedelijkheid: matig stedelijk Waarde 2021 3,4 1,0 18,2 2,9 5,1 8,6 3,4 3,1 25,5 8,6 5,4 12,4 38,7 31,2 17,6
Stedelijkheid: matig stedelijk Ondergrens 95%-interval 2021 2,2 0,4 15,7 1,9 3,7 6,8 2,2 1,9 22,8 6,8 4,0 10,4 35,8 28,3 15,2
Stedelijkheid: matig stedelijk Bovengrens 95%-interval 2021 4,6 1,6 20,7 3,9 6,5 10,4 4,6 4,3 28,2 10,4 6,8 14,4 41,6 34,1 20,0
Stedelijkheid: weinig stedelijk Waarde 2021 3,1 0,8 18,6 3,9 5,7 8,0 2,5 3,4 25,7 9,7 5,0 11,1 42,1 28,5 18,2
Stedelijkheid: weinig stedelijk Ondergrens 95%-interval 2021 2,1 0,4 16,4 2,9 4,5 6,6 1,7 2,4 23,3 8,1 3,8 9,5 39,6 26,1 16,2
Stedelijkheid: weinig stedelijk Bovengrens 95%-interval 2021 4,1 1,2 20,8 4,9 6,9 9,4 3,3 4,4 28,1 11,3 6,2 12,7 44,6 30,9 20,2
Stedelijkheid: niet stedelijk Waarde 2021 5,0 1,0 18,9 2,6 6,3 8,5 4,7 5,3 21,8 8,2 6,1 10,8 41,6 30,9 16,7
Stedelijkheid: niet stedelijk Ondergrens 95%-interval 2021 3,0 0,2 15,4 1,2 4,1 6,0 2,7 3,3 18,1 5,7 3,9 8,1 37,3 26,8 13,4
Stedelijkheid: niet stedelijk Bovengrens 95%-interval 2021 7,0 1,8 22,4 4,0 8,5 11,0 6,7 7,3 25,5 10,7 8,3 13,5 45,9 35,0 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe gegevens verschijnen jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Lidmaatschap van verenigingen
Lidmaatschap van verenigingen of organisaties.
Politieke partij
Lid van een politieke partij of organisatie.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Politieke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een politieke partij of actiegroep.
Politieke acties (vanaf 18 jaar)
Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke mogelijkheden is in de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt?
Radio, televisie of krant ingeschakeld
Politieke organisatie ingeschakeld
Een politieke partij of organisatie ingeschakeld.
Meegedaan aan bijeenkomst overheid
Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of discussiebijeenkomst.
Contact opgenomen met politicus
Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar.
Meegedaan aan actiegroep
Meegedaan aan een actiegroep.
Meegedaan aan protestactie
Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie.
Meegedaan aan handtekeningenactie
Meegedaan aan een handtekeningenactie.
Meegedaan politieke actie via internet
Via internet, email of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie.
Anders
Iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid.
Politieke interesse
Interesse in politieke onderwerpen.
Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Weinig geïnteresseerd
Niet geïnteresseerd