Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A-U Alle economische activiteiten 2022* 2.144
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 31
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 01 Landbouw 2022* 30
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 15
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 013 Teelt van sierplanten 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 4
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 015 Gemengd bedrijf 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 016 Dienstverlening voor de landbouw 2022* 6
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 017 Jacht 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 02 Bosbouw 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 021 Bosbouw 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 022 Exploitatie van bossen 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 03 Visserij 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 031 Visserij 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 032 Viskwekerij 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken B Delfstoffenwinning 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 06 Winning van aardolie en aardgas 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 061 Winning van aardolie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 062 Winning van aardgas 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 081 Winning van zand, grind en klei 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 089 Winning van overige delfstoffen 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 099 Dienstverlening overige winning 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken C Industrie 2022* 161
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 28
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 102 Visverwerkende industrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 105 Zuivelindustrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 106 Meelindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* 18
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 109 Diervoederindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 11 Drankenindustrie 2022* 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 110 Drankenindustrie 2022* 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 12 Tabaksindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 120 Tabaksindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 13 Textielindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 131 Spinnerijen 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 132 Weverijen 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 133 Textielveredelingsindustrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 139 Overige textielproductenindustrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 14 Kledingindustrie 2022* 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 142 Bontartikelenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 143 Gebreide kledingindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 152 Schoenenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 16 Houtindustrie 2022* 4
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* 4
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 17 Papierindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 18 Grafische industrie 2022* 7
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* 7
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 182 Repro van geluid, beeld en software 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 19 Aardolie-industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 191 Cokesfabrieken 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 192 Aardolie-industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 20 Chemische industrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 201 Basischemie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 205 Overige chemische productenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 206 Synthetische vezelindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 21 Farmaceutische industrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 212 Farmaceutische productenindustrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 221 Rubberproductenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 222 Kunststofproductenindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 234 Overige keramische industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 239 Overige minerale productenindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 24 Basismetaalindustrie 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 241 IJzer- en staalindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 242 Stalen buizenindustrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 245 Metaalgieterijen 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 25 Metaalproductenindustrie 2022* 22
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 251 Metalen bouwproductenindustrie 2022* 6
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 252 Tankbouw en cv-industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 253 Stoomketelindustrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 254 Wapen- en munitie-industrie 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2022* 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over de maand december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2023 verschijnen naar verwachting op 13 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.