Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 38 Afvalbehandeling en recycling 2022* 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 381 Inzameling van afval 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 382 Behandeling van afval 2022* 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 39 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 390 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 2
Natuurlijk persoon met eenmanszaak E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 38 Afvalbehandeling en recycling 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 381 Inzameling van afval 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 382 Behandeling van afval 2022* 0
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 39 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 1
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 390 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 1
Bedrijven en instellingen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 4
Bedrijven en instellingen 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Bedrijven en instellingen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022* 0
Bedrijven en instellingen 38 Afvalbehandeling en recycling 2022* 3
Bedrijven en instellingen 381 Inzameling van afval 2022* 1
Bedrijven en instellingen 382 Behandeling van afval 2022* 1
Bedrijven en instellingen 39 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 1
Bedrijven en instellingen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2022* 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over de maand december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand januari 2023 verschijnen naar verwachting op 13 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.