Faillissementen; kerncijfers

Faillissementen; kerncijfers

Type gefailleerde Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 mei 176
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 juni 185
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 juli 143
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 augustus 151
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 september 162
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 oktober 144
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 november 234
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 december 170
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 januari 143
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 februari 194
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 maart** 206
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 april* 129
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 mei 2022:
De uitkomsten over de maand april 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2022 verschijnen naar verwachting op 13 juni 2022.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.