Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Geslacht Leeftijd Herkomst Perioden Totaal personen met toevoegingen Totaal (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal bestuursrecht (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal civiel recht (aantal) Totaal personen met toevoegingen Totaal strafrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies totaal (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies bestuursrecht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies civiel recht (aantal) Personen met lichte adviestoevoeging Licht advies strafrecht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation totaal (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation bestuursrecht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation civiel recht (aantal) Personen met mediationtoevoeging Mediation strafrecht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier totaal (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier bestuursrecht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier civiel recht (aantal) Personen met reguliere toevoeging Regulier strafrecht (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Suriname 2020* 12.440 1.890 7.280 4.350 420 70 250 100 510 0 510 0 11.870 1.850 6.720 4.330
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Suriname 2020* 770 30 220 570 10 0 0 0 0 0 0 0 770 30 220 570
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Suriname 2020* 2.600 270 1.300 1.210 80 10 50 30 90 0 90 0 2.490 260 1.190 1.210
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Suriname 2020* 3.610 490 2.310 1.160 130 20 80 30 210 0 210 0 3.400 480 2.100 1.160
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Suriname 2020* 2.590 420 1.700 730 80 10 50 20 140 0 140 0 2.450 410 1.560 720
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar Suriname 2020* 2.350 560 1.410 610 90 30 50 20 60 0 60 0 2.260 550 1.330 610
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2020* 520 130 350 70 30 0 20 0 20 0 20 0 490 120 320 70
Mannen Totaal leeftijd Suriname 2020* 7.210 910 3.300 3.720 240 40 100 100 240 0 240 0 6.940 890 3.040 3.700
Mannen Jonger dan 20 jaar Suriname 2020* 600 20 120 500 0 0 0 0 0 0 0 0 600 20 120 500
Mannen 20 tot 30 jaar Suriname 2020* 1.630 140 560 1.060 50 10 20 30 40 0 40 0 1.590 140 510 1.060
Mannen 30 tot 40 jaar Suriname 2020* 1.970 220 990 980 70 10 30 30 100 0 100 0 1.860 210 890 970
Mannen 40 tot 50 jaar Suriname 2020* 1.410 200 760 610 50 10 20 20 70 0 70 0 1.340 200 700 600
Mannen 50 tot 65 jaar Suriname 2020* 1.310 270 690 510 50 10 20 20 30 0 30 0 1.270 260 650 510
Mannen 65 jaar of ouder Suriname 2020* 300 60 200 60 20 0 10 0 10 0 10 0 280 60 180 60
Vrouwen Totaal leeftijd Suriname 2020* 5.230 980 3.970 630 180 40 140 0 270 0 270 0 4.930 960 3.680 630
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Suriname 2020* 170 10 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 170 10 100 60
Vrouwen 20 tot 30 jaar Suriname 2020* 970 130 740 150 40 0 30 0 50 0 50 0 900 130 680 150
Vrouwen 30 tot 40 jaar Suriname 2020* 1.640 270 1.320 190 60 10 50 0 110 0 110 0 1.540 270 1.220 190
Vrouwen 40 tot 50 jaar Suriname 2020* 1.190 220 940 120 40 10 30 0 70 0 70 0 1.120 210 860 120
Vrouwen 50 tot 65 jaar Suriname 2020* 1.040 290 720 100 40 10 30 0 30 0 30 0 1.000 280 680 100
Vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2020* 220 60 150 20 10 0 10 0 10 0 10 0 210 60 140 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd en herkomst.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt
- 1 maal geteld in Totaal,
- 1 maal in Totaal civiel recht,
- 1 maal in Totaal bestuursrecht,
- 1 maal in Regulier totaal,
- 1 maal in Licht advies totaal,
- 1 maal in Regulier civiel recht en
- 1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2021:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Vanaf de publicatie van de cijfers over 2020 is de publicatiestrategie aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand verschijnen jaarlijks in het derde kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen met toevoegingen
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Totaal
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.


Totaal bestuursrecht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Totaal civiel recht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het civiel recht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het civiel recht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Totaal strafrecht
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met lichte adviestoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en reguliere toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket kunnen worden afgedaan.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Licht advies totaal
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 lichte adviestoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Licht advies bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met mediationtoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met mediationtoevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Mediation totaal
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 mediationtoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Mediation bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Personen met reguliere toevoeging
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met reguliere toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Regulier totaal
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 reguliere toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Regulier bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.