Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Regio's Perioden
Nederland 2023 januari*
Nederland 2023 februari*
Nederland 2023 maart*
Nederland 2023 april*
Nederland 2023 mei*
Nederland 2023 juni*
Nederland 2023 juli*
Nederland 2023 augustus*
Nederland 2023 september*
Nederland 2023 oktober*
Nederland 2023 november*
Nederland 2023 december*
Noord-Nederland (LD) 2023 januari*
Noord-Nederland (LD) 2023 februari*
Noord-Nederland (LD) 2023 maart*
Noord-Nederland (LD) 2023 april*
Noord-Nederland (LD) 2023 mei*
Noord-Nederland (LD) 2023 juni*
Noord-Nederland (LD) 2023 juli*
Noord-Nederland (LD) 2023 augustus*
Noord-Nederland (LD) 2023 september*
Noord-Nederland (LD) 2023 oktober*
Noord-Nederland (LD) 2023 november*
Noord-Nederland (LD) 2023 december*
Oost-Nederland (LD) 2023 januari*
Oost-Nederland (LD) 2023 februari*
Oost-Nederland (LD) 2023 maart*
Oost-Nederland (LD) 2023 april*
Oost-Nederland (LD) 2023 mei*
Oost-Nederland (LD) 2023 juni*
Oost-Nederland (LD) 2023 juli*
Oost-Nederland (LD) 2023 augustus*
Oost-Nederland (LD) 2023 september*
Oost-Nederland (LD) 2023 oktober*
Oost-Nederland (LD) 2023 november*
Oost-Nederland (LD) 2023 december*
West-Nederland (LD) 2023 januari*
West-Nederland (LD) 2023 februari*
West-Nederland (LD) 2023 maart*
West-Nederland (LD) 2023 april*
West-Nederland (LD) 2023 mei*
West-Nederland (LD) 2023 juni*
West-Nederland (LD) 2023 juli*
West-Nederland (LD) 2023 augustus*
West-Nederland (LD) 2023 september*
West-Nederland (LD) 2023 oktober*
West-Nederland (LD) 2023 november*
West-Nederland (LD) 2023 december*
Zuid-Nederland (LD) 2023 januari*
Zuid-Nederland (LD) 2023 februari*
Zuid-Nederland (LD) 2023 maart*
Zuid-Nederland (LD) 2023 april*
Zuid-Nederland (LD) 2023 mei*
Zuid-Nederland (LD) 2023 juni*
Zuid-Nederland (LD) 2023 juli*
Zuid-Nederland (LD) 2023 augustus*
Zuid-Nederland (LD) 2023 september*
Zuid-Nederland (LD) 2023 oktober*
Zuid-Nederland (LD) 2023 november*
Zuid-Nederland (LD) 2023 december*
Groningen (PV) 2023 januari*
Groningen (PV) 2023 februari*
Groningen (PV) 2023 maart*
Groningen (PV) 2023 april*
Groningen (PV) 2023 mei*
Groningen (PV) 2023 juni*
Groningen (PV) 2023 juli*
Groningen (PV) 2023 augustus*
Groningen (PV) 2023 september*
Groningen (PV) 2023 oktober*
Groningen (PV) 2023 november*
Groningen (PV) 2023 december*
Fryslân (PV) 2023 januari*
Fryslân (PV) 2023 februari*
Fryslân (PV) 2023 maart*
Fryslân (PV) 2023 april*
Fryslân (PV) 2023 mei*
Fryslân (PV) 2023 juni*
Fryslân (PV) 2023 juli*
Fryslân (PV) 2023 augustus*
Fryslân (PV) 2023 september*
Fryslân (PV) 2023 oktober*
Fryslân (PV) 2023 november*
Fryslân (PV) 2023 december*
Drenthe (PV) 2023 januari*
Drenthe (PV) 2023 februari*
Drenthe (PV) 2023 maart*
Drenthe (PV) 2023 april*
Drenthe (PV) 2023 mei*
Drenthe (PV) 2023 juni*
Drenthe (PV) 2023 juli*
Drenthe (PV) 2023 augustus*
Drenthe (PV) 2023 september*
Drenthe (PV) 2023 oktober*
Drenthe (PV) 2023 november*
Drenthe (PV) 2023 december*
Overijssel (PV) 2023 januari*
Overijssel (PV) 2023 februari*
Overijssel (PV) 2023 maart*
Overijssel (PV) 2023 april*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de capaciteit (aantal accommodaties, slaapplaatsen en kamers) in Nederland bij alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm per landsdeel, provincie, COROP-gebied, toeristengebied en 5 grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De voorlopige cijfers over december 2023 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van 2023 zijn vernieuwd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen