Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Regio's Perioden
Nederland 2021 december
Nederland 2022 januari*
Nederland 2022 februari*
Nederland 2022 maart*
Nederland 2022 april*
Nederland 2022 mei*
Nederland 2022 juni*
Nederland 2022 juli*
Nederland 2022 augustus*
Nederland 2022 september*
Nederland 2022 oktober*
Nederland 2022 november*
Noord-Nederland (LD) 2021 december
Noord-Nederland (LD) 2022 januari*
Noord-Nederland (LD) 2022 februari*
Noord-Nederland (LD) 2022 maart*
Noord-Nederland (LD) 2022 april*
Noord-Nederland (LD) 2022 mei*
Noord-Nederland (LD) 2022 juni*
Noord-Nederland (LD) 2022 juli*
Noord-Nederland (LD) 2022 augustus*
Noord-Nederland (LD) 2022 september*
Noord-Nederland (LD) 2022 oktober*
Noord-Nederland (LD) 2022 november*
Oost-Nederland (LD) 2021 december
Oost-Nederland (LD) 2022 januari*
Oost-Nederland (LD) 2022 februari*
Oost-Nederland (LD) 2022 maart*
Oost-Nederland (LD) 2022 april*
Oost-Nederland (LD) 2022 mei*
Oost-Nederland (LD) 2022 juni*
Oost-Nederland (LD) 2022 juli*
Oost-Nederland (LD) 2022 augustus*
Oost-Nederland (LD) 2022 september*
Oost-Nederland (LD) 2022 oktober*
Oost-Nederland (LD) 2022 november*
West-Nederland (LD) 2021 december
West-Nederland (LD) 2022 januari*
West-Nederland (LD) 2022 februari*
West-Nederland (LD) 2022 maart*
West-Nederland (LD) 2022 april*
West-Nederland (LD) 2022 mei*
West-Nederland (LD) 2022 juni*
West-Nederland (LD) 2022 juli*
West-Nederland (LD) 2022 augustus*
West-Nederland (LD) 2022 september*
West-Nederland (LD) 2022 oktober*
West-Nederland (LD) 2022 november*
Zuid-Nederland (LD) 2021 december
Zuid-Nederland (LD) 2022 januari*
Zuid-Nederland (LD) 2022 februari*
Zuid-Nederland (LD) 2022 maart*
Zuid-Nederland (LD) 2022 april*
Zuid-Nederland (LD) 2022 mei*
Zuid-Nederland (LD) 2022 juni*
Zuid-Nederland (LD) 2022 juli*
Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus*
Zuid-Nederland (LD) 2022 september*
Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober*
Zuid-Nederland (LD) 2022 november*
Groningen (PV) 2021 december
Groningen (PV) 2022 januari*
Groningen (PV) 2022 februari*
Groningen (PV) 2022 maart*
Groningen (PV) 2022 april*
Groningen (PV) 2022 mei*
Groningen (PV) 2022 juni*
Groningen (PV) 2022 juli*
Groningen (PV) 2022 augustus*
Groningen (PV) 2022 september*
Groningen (PV) 2022 oktober*
Groningen (PV) 2022 november*
Fryslân (PV) 2021 december
Fryslân (PV) 2022 januari*
Fryslân (PV) 2022 februari*
Fryslân (PV) 2022 maart*
Fryslân (PV) 2022 april*
Fryslân (PV) 2022 mei*
Fryslân (PV) 2022 juni*
Fryslân (PV) 2022 juli*
Fryslân (PV) 2022 augustus*
Fryslân (PV) 2022 september*
Fryslân (PV) 2022 oktober*
Fryslân (PV) 2022 november*
Drenthe (PV) 2021 december
Drenthe (PV) 2022 januari*
Drenthe (PV) 2022 februari*
Drenthe (PV) 2022 maart*
Drenthe (PV) 2022 april*
Drenthe (PV) 2022 mei*
Drenthe (PV) 2022 juni*
Drenthe (PV) 2022 juli*
Drenthe (PV) 2022 augustus*
Drenthe (PV) 2022 september*
Drenthe (PV) 2022 oktober*
Drenthe (PV) 2022 november*
Overijssel (PV) 2021 december
Overijssel (PV) 2022 januari*
Overijssel (PV) 2022 februari*
Overijssel (PV) 2022 maart*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de capaciteit (aantal accommodaties, slaapplaatsen en kamers) in Nederland bij alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm per landsdeel, provincie, COROP-gebied, toeristengebied en 5 grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2023:
De cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen