Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Verenigde Staten van Amerika Nederland 2022 3e kwartaal* 360
Verenigde Staten van Amerika Noord-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 3
Verenigde Staten van Amerika Oost-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 4
Verenigde Staten van Amerika West-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 339
Verenigde Staten van Amerika Zuid-Nederland (LD) 2022 3e kwartaal* 14
Verenigde Staten van Amerika Groningen (PV) 2022 3e kwartaal* 1
Verenigde Staten van Amerika Fryslân (PV) 2022 3e kwartaal* 1
Verenigde Staten van Amerika Drenthe (PV) 2022 3e kwartaal* 0
Verenigde Staten van Amerika Overijssel (PV) 2022 3e kwartaal* 1
Verenigde Staten van Amerika Flevoland (PV) 2022 3e kwartaal* 0
Verenigde Staten van Amerika Gelderland (PV) 2022 3e kwartaal* 3
Verenigde Staten van Amerika Utrecht (PV) 2022 3e kwartaal* 5
Verenigde Staten van Amerika Noord-Holland (PV) 2022 3e kwartaal* 305
Verenigde Staten van Amerika Zuid-Holland (PV) 2022 3e kwartaal* 28
Verenigde Staten van Amerika Zeeland (PV) 2022 3e kwartaal* 1
Verenigde Staten van Amerika Noord-Brabant (PV) 2022 3e kwartaal* 9
Verenigde Staten van Amerika Limburg (PV) 2022 3e kwartaal* 5
Verenigde Staten van Amerika Kust (TG) 2022 3e kwartaal* 6
Verenigde Staten van Amerika Watersportgebieden (TG) 2022 3e kwartaal* 5
Verenigde Staten van Amerika Bos en Heide Midden-Nederland (TG) 2022 3e kwartaal* 3
Verenigde Staten van Amerika Bos en Heide Noordoost-Nederland (TG) 2022 3e kwartaal* 1
Verenigde Staten van Amerika Bos en Heide Zuid-Nederland (TG) 2022 3e kwartaal* 14
Verenigde Staten van Amerika Overig Nederland (TG) 2022 3e kwartaal* 330
Verenigde Staten van Amerika Amsterdam (GM) 2022 3e kwartaal* 252
Verenigde Staten van Amerika Rotterdam (GM) 2022 3e kwartaal* 11
Verenigde Staten van Amerika 's-Gravenhage (GM) 2022 3e kwartaal* 12
Verenigde Staten van Amerika Utrecht (GM) 2022 3e kwartaal* 4
Verenigde Staten van Amerika Maastricht (GM) 2022 3e kwartaal* 3
Verenigde Staten van Amerika Haarlemmermeer (GM) 2022 3e kwartaal* 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2022:
De cijfers over september 2022 en het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten