Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Totaal Afrika Nederland 2021 december 3
Totaal Afrika Nederland 2022 januari* 3
Totaal Afrika Nederland 2022 februari* 5
Totaal Afrika Nederland 2022 maart* 10
Totaal Afrika Nederland 2022 april* 7
Totaal Afrika Nederland 2022 mei* 13
Totaal Afrika Nederland 2022 juni* 13
Totaal Afrika Nederland 2022 juli* 15
Totaal Afrika Nederland 2022 augustus* 12
Totaal Afrika Nederland 2022 september* 14
Totaal Afrika Nederland 2022 oktober* 13
Totaal Afrika Nederland 2022 november* 10
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2021 december 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 april* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 juni* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 juli* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 augustus* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 september* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 oktober* 0
Totaal Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 november* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2021 december 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 april* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 juni* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 juli* 1
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 augustus* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 september* 1
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 oktober* 0
Totaal Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 november* 0
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2021 december 3
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 januari* 2
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 februari* 4
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 maart* 9
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 april* 6
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 mei* 12
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 juni* 12
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 juli* 12
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 augustus* 11
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 september* 12
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 oktober* 12
Totaal Afrika West-Nederland (LD) 2022 november* 9
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2021 december 0
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 juni* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 juli* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 september* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober* 1
Totaal Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 november* 1
Totaal Afrika Groningen (PV) 2021 december 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 maart* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 april* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 mei* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 juni* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 juli* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 augustus* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 september* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 oktober* 0
Totaal Afrika Groningen (PV) 2022 november* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2021 december 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 maart* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 april* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 mei* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 juni* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 juli* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 augustus* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 september* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 oktober* 0
Totaal Afrika Fryslân (PV) 2022 november* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2021 december 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 maart* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 april* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 mei* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 juni* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 juli* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 augustus* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 september* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 oktober* 0
Totaal Afrika Drenthe (PV) 2022 november* 0
Totaal Afrika Overijssel (PV) 2021 december 0
Totaal Afrika Overijssel (PV) 2022 januari* 0
Totaal Afrika Overijssel (PV) 2022 februari* 0
Totaal Afrika Overijssel (PV) 2022 maart* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2023:
De cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten