Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesvormen Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2021 december 4 8
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 januari* 3 7
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 februari* 5 13
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 maart* 10 23
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 april* 8 17
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 mei* 13 28
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 juni* 14 32
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 juli* 15 36
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 augustus* 13 31
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 september* 14 36
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 oktober* 13 32
Totaal logiesaccommodaties Afrika Nederland 2022 november* 10 24
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 augustus* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 september* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 oktober* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Noord-Nederland (LD) 2022 november* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 juni* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 juli* 1 3
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 augustus* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 september* 1 4
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 oktober* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Oost-Nederland (LD) 2022 november* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2021 december 3 7
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 januari* 2 6
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 februari* 4 11
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 maart* 9 21
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 april* 6 15
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 mei* 12 26
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 juni* 12 28
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 juli* 12 30
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 augustus* 11 28
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 september* 12 30
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 oktober* 12 28
Totaal logiesaccommodaties Afrika West-Nederland (LD) 2022 november* 9 22
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 juni* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 juli* 1 3
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 september* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Afrika Zuid-Nederland (LD) 2022 november* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 mei* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 augustus* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 september* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 oktober* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Groningen (PV) 2022 november* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 mei* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 augustus* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 september* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 oktober* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Fryslân (PV) 2022 november* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 mei* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 augustus* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 september* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 oktober* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Drenthe (PV) 2022 november* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Overijssel (PV) 2021 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Overijssel (PV) 2022 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Overijssel (PV) 2022 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Afrika Overijssel (PV) 2022 maart* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2023:
De cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.