Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen. De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Perioden Hotels/pensions/jeugdaccommodaties...Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 juni 2.000
2019 juli 1.720
2019 augustus 1.760
2019 september 1.990
2019 oktober 2.070
2019 november 1.730
2019 december 1.350
2020 januari* 1.470
2020 februari* 1.500
2020 maart* 730
2020 april* 130
2020 mei* 300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens