Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Samenstelling huishouden Perioden Regio's Levend geboren kinderen (aantal)
Totaal huishoudens 2020 Nederland 168.681
Totaal huishoudens 2021 Nederland 179.441
Totaal huishoudens 2022 Nederland 167.504
Totaal huishoudens 2020 Groningen (PV) 4.956
Totaal huishoudens 2021 Groningen (PV) 5.306
Totaal huishoudens 2022 Groningen (PV) 4.994
Totaal huishoudens 2020 Flevoland (PV) 4.871
Totaal huishoudens 2021 Flevoland (PV) 5.179
Totaal huishoudens 2022 Flevoland (PV) 5.099
Totaal huishoudens 2020 Noord-Holland (PV) 29.031
Totaal huishoudens 2021 Noord-Holland (PV) 30.919
Totaal huishoudens 2022 Noord-Holland (PV) 28.408
Totaal huishoudens 2020 Zuid-Holland (PV) 38.598
Totaal huishoudens 2021 Zuid-Holland (PV) 40.523
Totaal huishoudens 2022 Zuid-Holland (PV) 37.858
Totaal huishoudens 2020 Limburg (PV) 8.652
Totaal huishoudens 2021 Limburg (PV) 9.435
Totaal huishoudens 2022 Limburg (PV) 8.923
Totaal huishoudens 2020 Amsterdam 10.345
Totaal huishoudens 2021 Amsterdam 10.779
Totaal huishoudens 2022 Amsterdam 9.894
Totaal huishoudens 2020 Rotterdam 7.613
Totaal huishoudens 2021 Rotterdam 7.663
Totaal huishoudens 2022 Rotterdam 7.165
Eenouderhuishouden 2020 Nederland 14.531
Eenouderhuishouden 2021 Nederland 14.916
Eenouderhuishouden 2022 Nederland 14.859
Eenouderhuishouden 2020 Groningen (PV) 504
Eenouderhuishouden 2021 Groningen (PV) 518
Eenouderhuishouden 2022 Groningen (PV) 520
Eenouderhuishouden 2020 Flevoland (PV) 584
Eenouderhuishouden 2021 Flevoland (PV) 569
Eenouderhuishouden 2022 Flevoland (PV) 622
Eenouderhuishouden 2020 Noord-Holland (PV) 3.065
Eenouderhuishouden 2021 Noord-Holland (PV) 3.190
Eenouderhuishouden 2022 Noord-Holland (PV) 3.143
Eenouderhuishouden 2020 Zuid-Holland (PV) 4.474
Eenouderhuishouden 2021 Zuid-Holland (PV) 4.520
Eenouderhuishouden 2022 Zuid-Holland (PV) 4.416
Eenouderhuishouden 2020 Limburg (PV) 770
Eenouderhuishouden 2021 Limburg (PV) 816
Eenouderhuishouden 2022 Limburg (PV) 791
Eenouderhuishouden 2020 Amsterdam 1.518
Eenouderhuishouden 2021 Amsterdam 1.606
Eenouderhuishouden 2022 Amsterdam 1.606
Eenouderhuishouden 2020 Rotterdam 1.458
Eenouderhuishouden 2021 Rotterdam 1.421
Eenouderhuishouden 2022 Rotterdam 1.316
Gehuwd paar 2020 Nederland 95.212
Gehuwd paar 2021 Nederland 101.413
Gehuwd paar 2022 Nederland 94.312
Gehuwd paar 2020 Groningen (PV) 2.562
Gehuwd paar 2021 Groningen (PV) 2.725
Gehuwd paar 2022 Groningen (PV) 2.613
Gehuwd paar 2020 Flevoland (PV) 2.655
Gehuwd paar 2021 Flevoland (PV) 2.964
Gehuwd paar 2022 Flevoland (PV) 2.855
Gehuwd paar 2020 Noord-Holland (PV) 15.016
Gehuwd paar 2021 Noord-Holland (PV) 15.774
Gehuwd paar 2022 Noord-Holland (PV) 14.522
Gehuwd paar 2020 Zuid-Holland (PV) 21.670
Gehuwd paar 2021 Zuid-Holland (PV) 22.950
Gehuwd paar 2022 Zuid-Holland (PV) 21.210
Gehuwd paar 2020 Limburg (PV) 4.288
Gehuwd paar 2021 Limburg (PV) 4.741
Gehuwd paar 2022 Limburg (PV) 4.428
Gehuwd paar 2020 Amsterdam 4.993
Gehuwd paar 2021 Amsterdam 5.056
Gehuwd paar 2022 Amsterdam 4.642
Gehuwd paar 2020 Rotterdam 3.522
Gehuwd paar 2021 Rotterdam 3.600
Gehuwd paar 2022 Rotterdam 3.309
Niet-gehuwd paar 2020 Nederland 54.824
Niet-gehuwd paar 2021 Nederland 59.285
Niet-gehuwd paar 2022 Nederland 54.353
Niet-gehuwd paar 2020 Groningen (PV) 1.771
Niet-gehuwd paar 2021 Groningen (PV) 1.948
Niet-gehuwd paar 2022 Groningen (PV) 1.740
Niet-gehuwd paar 2020 Flevoland (PV) 1.402
Niet-gehuwd paar 2021 Flevoland (PV) 1.448
Niet-gehuwd paar 2022 Flevoland (PV) 1.419
Niet-gehuwd paar 2020 Noord-Holland (PV) 10.123
Niet-gehuwd paar 2021 Noord-Holland (PV) 11.212
Niet-gehuwd paar 2022 Noord-Holland (PV) 9.933
Niet-gehuwd paar 2020 Zuid-Holland (PV) 11.262
Niet-gehuwd paar 2021 Zuid-Holland (PV) 11.967
Niet-gehuwd paar 2022 Zuid-Holland (PV) 11.122
Niet-gehuwd paar 2020 Limburg (PV) 3.392
Niet-gehuwd paar 2021 Limburg (PV) 3.676
Niet-gehuwd paar 2022 Limburg (PV) 3.509
Niet-gehuwd paar 2020 Amsterdam 3.441
Niet-gehuwd paar 2021 Amsterdam 3.729
Niet-gehuwd paar 2022 Amsterdam 3.252
Niet-gehuwd paar 2020 Rotterdam 2.260
Niet-gehuwd paar 2021 Rotterdam 2.320
Niet-gehuwd paar 2022 Rotterdam 2.229
Overig huishouden 2020 Nederland 4.114
Overig huishouden 2021 Nederland 3.827
Overig huishouden 2022 Nederland 3.980
Overig huishouden 2020 Groningen (PV) 119
Overig huishouden 2021 Groningen (PV) 115
Overig huishouden 2022 Groningen (PV) 121
Overig huishouden 2020 Flevoland (PV) 230
Overig huishouden 2021 Flevoland (PV) 198
Overig huishouden 2022 Flevoland (PV) 203
Overig huishouden 2020 Noord-Holland (PV) 827
Overig huishouden 2021 Noord-Holland (PV) 743
Overig huishouden 2022 Noord-Holland (PV) 810
Overig huishouden 2020 Zuid-Holland (PV) 1.192
Overig huishouden 2021 Zuid-Holland (PV) 1.086
Overig huishouden 2022 Zuid-Holland (PV) 1.110
Overig huishouden 2020 Limburg (PV) 202
Overig huishouden 2021 Limburg (PV) 202
Overig huishouden 2022 Limburg (PV) 195
Overig huishouden 2020 Amsterdam 393
Overig huishouden 2021 Amsterdam 388
Overig huishouden 2022 Amsterdam 394
Overig huishouden 2020 Rotterdam 373
Overig huishouden 2021 Rotterdam 322
Overig huishouden 2022 Rotterdam 311
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal levendgeborenen onder de bevolking van Nederland naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder).
De gegevens in de tabel kunnen verder worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten).

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2023:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 worden in het derde kwartaal van 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers over de levendgeborenen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over het aantal levendgeborenen in 2010 beschikbaar.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.